Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% prebieha do 15. decembra 2021. Registráciu je potrebné uskutočniť u ktoréhokoľvek notára, pričom z dôvodu časovej náročnosti odporúčame dohodnúť si termín registrácie vopred. Vybraný notár tiež poskytne informácie, ktoré podklady sú pre registráciu nevyhnutné (napr. stanovy, zmeny stanov, potvrdenie o vedení bankového účtu, úhrada správneho poplatku). Podmienkou registrácie je tiež, aby nezisková organizácia vykonávala činnosť/existovala už v roku 2020.

Registráciu je potrebné opakovať každoročne.

V prílohe tiež nájdete Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kde jedným z prijímateľov môže byť aj registrovaná cirkev so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi.  

Najdolezitejsie-info-vyzve-krok-za-krokom

 vyzva-krok-za-krokom.pdf