Celocirkevné ofery na rok 2021

Celocirkevné ofery na rok 2021

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku chválilo celocirkevné ofery na rok 2021.  

GP ukladá cirkevným zborom výnos z ofery zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV
IBAN: SK55 0200 0000 0013 6875 6257
SWIFT: SUBASKBX,
a to pod príslušným variabilným symbolom, uvedeným v zozname ofier.

Prosíme, nezabudnite v správe pre prijímateľa uviesť názov cirkevného zboru.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.