Dnes, pri 30. výročí udalostí, ktoré viedli k pádu komunizmu v bývalom Československu, s radosťou a vďačnosťou voči Pánu Bohu vyznávame, že si nesmierne vážime prítomný čas politickej, občianskej a náboženskej slobody. Prijímame ho z Božích rúk ako dar a zároveň ako záväzok k službe: či už ľuďom, ktorí vytvárajú spoločenstvá našich cirkevných zborov, ale aj k službe, ktorá má širší spoločenský prínos. Tešíme sa, že sa opäť mohlo rozvinúť naše cirkevné školstvo, sociálna práca diakonie, rómska misia, duchovná služba v ozbrojených silách a zložkách, činnosť rozličných pomáhajúcich združení z prostredia cirkvi a ďalšie. Bez základného rámca slobody by to nebolo možné.

Chrome iPad

Pozývame vás na

Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV o financovaní

Biskupský úrad VD ECAV v Prešove srdečne pozýva všetkých ordinovaných duchovných na dištriktuálnu pastorálnu konferenciu VD ECAV s témou: "Nový zákon o financovaní cirkví a jeho dôsledky pre život ECAV." DPK sa uskutoční v Dvorane biskupského úradu v Prešove, 2. decembra 2019. Pozvánka na DPK - 2019

Najnovšie články

Z otroctva do slobody

19.11.19 / Mgr. Rastislav Stanček, PhD., predsedajúci zborový ev. a. v. farár v Dolnom Kubíne

Čierna streda

19.11.19 / Marián Bodolló, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.