Pozývame vás na sériu 4 online webinárov pre pomáhajúce profesie – pracovníci v cirkevných zboroch /vedúci, ktorí sa venujú aktivitám s mládežou, rodinami , seniormi/-zameranú na porozumenie komunikácie v online prostredí a oboznámenie sa s intervenciami vhodnými pre online prostredie.

Chrome iPad

Pozývame vás na

Kampaň Deň rodiny 2021 chce aj umeleckou súťažou povedať, že Otec nablízku je to, na čom záleží

Fórum kresťanských inštitúcií spolu s partnermi opäť pripravuje pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny celoslovenskú kampaň Deň rodiny, v roku 2021 s mottom "Otec nablízku". Hoci najviac deklarovanou hodnotou pre Slovákov je rodina, podstatné rodinné cnosti ako rešpektujúce vzťahy, zodpovednosť, poctivosť, či obetavá starostlivosť o druhých sú dnes často podceňované. Do popredia sa dostáva snaha o kariérny postup, lepší výkon či nadštandardné materiálne zabezpečenie.

Najnovšie články

Usmernenia k 19.4.2021

17.04.21 / Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Ivan Eľko a Ján Brozman
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.