Milí bratia a milé sestry, chceme Vás srdečne pozdraviť - v týchto, aj pre naše spoločenstvo cirkvi, náročných časoch - biblickým slovom z Listu Jakuba:  "Za vzor, ako znášať súženie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Pánovom. Ajhľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli, a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný."  

Chrome iPad

Pozývame vás na

DOMÁCA POBOŽNOSŤ NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Milí bratia a sestry, už po tretíkrát Vám prinášame domácu pobožnosť na nedeľu – tentokrát 5. pôstnu. Keďže pašiové knižky asi väčšina z Vás doma má, môžete si domácu pobožnosť s čítaním pašií urobiť aj doma v kruhu rodiny. Ponúkame Vám preto dve varianty domácej pobožnosti na 5. pôstnu nedeľu – Variant jednoduchej domácej pobožnosti a variant domácej pobožnosti s čítaním pašií. K tejto pobožnosti budete potrebovať pašiovú knižku, pretože text pašií nie je súčasťou pobožnosti. Prajeme Vám aj pri takto prežitom spoločenstve veľa Božieho potešenia z Jeho slova a požehnania do ďalších dní.

Najnovšie články

Milosť

29.03.20 / Adriana Kulišková

Význam nedele

28.03.20 / Martin Šefranko, zborový farár, CZ Bratislava Legionárska

Krivilačný Boh?

26.03.20 / Martin Šefranko, zborový farár, CZ Bratislava Legionárska
Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.