Zomknutí...

Zomknutí...

Milí bratia a milé sestry, milí priatelia
v týchto dňoch zachytávame informácie o ťažkom zásahu pandémie do života rodín, jednotlivcov, nevynímajúc ani rodiny duchovných v službe, ktorí prechádzajú obdobím neistoty a ťažkými chvíľami života. Situácia sa zhoršuje nielen v celej krajine, v nemocniciach, ale aj uprostred nášho duchovného spoločenstva cirkvi.
Chcem Vás osloviť, aby sme v týchto časoch mysleli zvlášť na brata farára Martina Vargovčáka, ktorému sa náhle a prudko zmenil zdravotný stav a je vo vážnom stave v nemocnici. Včerajší deň SR zaznamenala najvyšší prírastok pozitívnych za celé obdobie pandémie. Je množstvo nakazených, aj z radov duchovných, aj z radov neordinovaných, ktorí nie sú v nemocnici, ale majú ťažší priebeh. Myslíme, aj na ich rodiny a deti, ktorí vo vnútornej neistote zápasia s rôznymi obavami života. Myslíme aj na ľudí, ktorí prechádzajú nielen rôznymi zdravotnými problémami, ale taktiež životnými obavami z neistého vývoja budúcnosti, nech nám Božia blízkosť vlieva nádej, vieru a pokoj do rozbúrenej duše. 
Modlime sa aj za všetkých zdravotníkov, na plecia ktorých je položené obrovské bremeno zodpovednosti za ľudské životy, bremeno napádania, aj osočovania, ale najmä bremeno pomoci a ochoty prinášať veľké obete. Nech Božia ruka im dvíha podlomené kolená. 
Chcem Vás pozvať milí priatelia, aby sme v cirkvi (na zajtrajších SB v online priestore, alebo aj prezenčne) aj spoločnosti zomkli v pokore modlitby, zomkli sa v pokore ako ľudia nádeje, aj zdravého úsudku, myslíme v tichej modlitbe na chorých, odkázaných na pomoc lekárskych rúk, či rôznych prístrojov, myslíme aj na tých, ktorí sú nadmieru preťažení a prosme Toho, ktorý dokáže dať odpočinutie a novú životnú silu do ďalších zápasov.   
Zároveň Vás chcem poprosiť, aby sme v týchto časoch boli zvlášť  zodpovední v dodržiavaní opatrení, ktoré sú v momentálnej situácii znakom nielen zodpovednosti, ale aj prejavom lásky k blížnym. Svojimi postojmi veďme blízkych k obrusovaniu nezmyselného propagandistického a často až vulgárneho napätia, ktoré viac ľudí zneisťuje, polarizuje ako spája. Zachovajme si aj v týchto pohnutých časoch zdravý úsudok, ale aj dostatok lásky, a zodpovednosti, povzbudzujme ľudí, aby neprepadli rôznym povrchným informáciám o škodlivosti očkovania a rôznym hoaxovým polopravdám. Nechajme vec rozhodnutia k očkovaniu na zváženie každého jednotlivca, neodsudzujme, no zároveň snažme sa v láske a trpezlivosti pomáhať ľuďom hľadať múdre, vedeckými faktami overené východisko z tejto náročnej situácie pre celú spoločnosť. Vidiac vážne dôsledky pandemickej situácie v nemocniciach, vidiac preťaženosť zdravotníckeho personálu, vysokú úmrtnosť, ale aj celkové dopady na duševné a duchovné zdravie celej spoločnosti chcem pozvať všetkých nezaočkovaných, ktorým to nebráni zdravotný stav, aby v zodpovednosti pred týmito skutočnosťami života, nie pod vonkajším tlakom, ale vo vnútornej slobode prehodnotili svoje rozhodnutie.    
Vkladám Vás do Božích milostivých rúk, prosím Pána, aby Vás zmocňoval svojím Duchom pravdy a lásky, hodnôt ktoré zvlášť v týchto časoch sú cestou záchrany. Buďme v týchto časoch zvlášť citliví na potreby jedni druhých a pomáhajme s Božou pomocou niesť spoločné bremená. 
Prajem Vám v Božej ochrane prežitý večer aj celý zajtrajší deň, zvyšok končiaceho cirkevného roka, aj milostivý vstup do toho nového.        

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.