VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

VYBER SI – DOBRO ALEBO ZLO, ŽIVOT ALEBO SMRŤ

Text: 5Moj. 30, 15-16

Dá sa prikázať  mať niekoho rád?

Je to veľmi zvláštny príkaz, s ktorým máme zásadné problémy. Pre nás je oveľa prirodzenejšie nenávidieť ako prejaviť lásku, pomstiť sa ako odpustiť, závidieť, ako dopriať, preklínať ako žehnať. Asi všetci vieme veľmi dobre, prečo.

Preto potrebujeme zdroj lásky a vzor, ktorý nie je z tohto sveta, inú moc a vplyv, lebo tu je to všetko kontaminované zlom, hriechom, rozpadom. Preto prišiel BOH ku nám – do tejto hniloby skrze svojho Syna Pána Ježiša. Priniesol liek – vakcínu, novú definíciu lásky.

Predpokladám že všetci vieme, ako znie nové prikázanie Pána Ježiša: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“J,13,34-35 V 15. kapitole tohto istého evanjelia to potvrdzuje: „To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.“15,12 a Prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali.“15,17 Pán Ježiš od nás chce to, v čom nám sám bol príkladom.

A čo to znamená prakticky:

že budem milovať, žehnať – aj keď si to nezaslúžia
dobrorečiť – ako keď mám v mysli všetky ľudské dôvody preklínať a hnevať sa
odpúšťať – ak keď na to ľudsky nie je žiadny dôvod
že budem verný – aj keď sa nevera prezentuje ako životný štýl
že budem čistý – aj keď sa na mňa zo všetkých strán valí telesná aj duševná špina na nečistota

To, čo tak budem žiť a dovolím Duchu Svätému, aby ma týmto smerom viedol je na mojom slobodnom rozhodnutí. To rozhodnutie ale určí, akým smerom pôjde môj život, moje kresťanstvo, moje svedectvo.

Čo si vyberieme?
Život a dobro?
Smrť a zlo?

Príkaz je aký – milovať Hospodina, svojho Boha
kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy.

MÁME PONUKU – SMRŤ A ZLOnaše cesty (väčšinou dostatočne široké, s čo najmenším odporom, odriekaním a sebazapieraním, s čo najmenšou bolesťou), naše príkazy a nariadenia, ktoré si odhlasujeme, ktoré si prispôsobíme a naše pravdy, ktoré sa nám hodia a s ktorými nemáme problém, lebo nám vyhovujú.

 Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti.“Prísl.14,12

MÁME ALE TIEŽ PONUKU – ŽIVOT A DOBRO

Dnes ti prikazujem milovať Hospodina, tvojho Boha, kráčať po Jeho cestách a zachovávať Jeho príkazy, Jeho ustanovenia a Jeho právne predpisy - tak budeš žiť a rozmnožovať sa. Hospodin, tvoj Boh, ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš zabrať.

Niečo takéto ale nedá z našej vlastnej prirodzenosti. Ešte že máme Ducha Svätého, ktorý je náš radca, priateľ, chce nás viesť do každej pravdy o nás, o svete, o Bohu. Ale opäť a zase je na nás, či poslúchneme alebo odignorujeme.

To nie je o citoch, ale o poslušnosti a viere, že BOH vie, čo robí, resp. čo prikazuje: „Prikazujem vám aby ste sa navzájom milovali.“

 „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske!  Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.“J.15,9-10 

S modlitbou za nás Stanislav Kocka

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=zzcdhXZLGsA

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.