VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

VŠETKO SA TRASIE, ALE TY STOJÍŠ PEVNE

Žalm 46, 2-8

Čo nám teraz spôsobuje strach? Čoho sa desíme? Čo v nás vyvoláva obavy.

Určite to môže byť veľa vecí – strach z choroby, zo smrti, z utrpenia, zo samoty, z nedostatku, zo straty svojich sociálnych istôt....

Božie slovo nám ale chce povedať jednu základnú vec. „Už nikdy sa nemusíme báť. Aj keby sa celá zem chvela, či vrchy sa prepadli do mora, tebou to neotrasie. Všetko okolo nás môže byť v úplnom chaose, všade, kam sa pozrieme, samá hrôza. A predsa, pre Moje slovo, tvoj život bude plynúť v pokoji ako tichá rieka.“

Každé ráno, akonáhle zapneme rádio, či iné médium sa dozvedáme, čo zlé sa vo svete stalo, aké nové nešťastia sa udiali, koľko nakazených či mŕtvych pribudlo na Covid, ako sa stupňuje vojenské či politické napätie na Ukrajine, kde sa zase udial teroristický útok s množstvom nevinných obetí, či kde zase niekto skúšal nové zbrane, ako sucho a klimatické zmeny ničia planétu. Každé ráno sa prebúdzame a naše telo nám hovorí, že choroby a bolesť sú veľmi reálne a všadeprítomné. Že závislosti nás dokážu rozožierať a oberajú nás o dôstojnosť či sebaúctu a slobodu. Že nedokážeme odpustiť staré rany, a srdce nám rozožiera hnev, nenávisť či korene horkosti ako rakovina.

Tí, čo nemajú vieru (a takých je okolo nás väčšina) začínajú byť presvedčení, že neexistuje žiadne riešenie a všetko speje k obrovskému chaosu a beznádeji. Veď sa len pozrieme tu okolo seba. Je tu viac viery a nádeje, vnútorného pokoja ako strachu, apatie či rezignácie? Buďme pravdiví, pozerajme sa múdro.

Dokážeme sa mi v tejto situácii pozerať inými očami, očami viery, očami Písma? Úplne odlišne od všetkých ostatných? Sme ochotní uveriť, že nie je žiadny dôvod na strach a obavy, pretože nám Biblia opakovanie pripomína, že Boh má všetko pod kontrolou. V dnešnom žalme čítame: „Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov!“46,3-4

„Hospodinovi patrí vláda, on panuje nad národmi.“Ž.22,9

Naozaj, Boh má všetko pevne pod kontrolou, len nás v skúškach viery a dôvery musí prepáliť. Tá „zem a vrchy“ sa trasú všade okolo nás, tie vlny mora, ktoré je rozbúrené sa valí aj na nás. My nie sme výnimka, my ale máme TOHO, ktorý má moc a autoritu nás cez toto previesť. Ale ja sa ho musím chytiť ako dieťa svojho veľkého otca (to dieťa je vždy prirodzene vystrašené a ruky otca sa drží často kŕčovito, ale to predsa nevadí. O malú chvíľu sa upokojí a cíti sa v bezpečí – Otec ho ochráni).

Sústreďme sa v tomto žalme ešte na jeden krásny obraz a skutočnosť.

Hľa, rieka... potoky jej potešujú mesto Božie, svätyňu príbytkov Najvyššieho. 6 Boh je v jeho strede, neskláti sa, Boh pomôže mu na úsvite.

Krásny obraz potokov – rieky predstavujú neustály prúd Jeho milosti, slávy a moci uprostred jeho verného ľudu. Je to rieka, ktorá nevyschne – to nie je možné. Je to rieka, z ktorej keď si načerpáme, vždy nás osvieži, posilní, dá nádej, ukáže smer. Je tam voda, po ktorej nikdy nebudeš smädný. Vyteká priamo od Božieho trónu.

PREMÝŠĽAJ ČI, KEĎ SA SNAŽÍŠ OBČERSTVIŤ A NABRAŤ SÍL – AJ DNES, TERAZ, SI PRI SPRÁVNEJ RIEKE, STUDNI, VODE. PREMÝŠĽAJ NAD SLOVAMI PÁNA JEŽIŠA A AK NEMÁŠ V SRDCI POKOJ, POĎ K NEMU.

„V posledný veľký deň slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa.J.7,37-38

Aj rozhovor so ženou Samaritánkou pri Jákobovej studni je veľmi výpovedný a pozývajúci.

„Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, - ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu.... Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu.J.4,9-14

Preto v pokoji a s istotou viery vyznaj:

„Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.“

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=AT6HQ__q3qE

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.