VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - NIE ČLOVEK, ALE BOH MÁ POSLEDNÉ SLOVO

"Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! On žije!" - Toto je posolstvo dnešného dňa.
Na krátku chvíľu, zdalo sa, že zvíťazila ľudská zloba, neprajnosť, závisť a zákernosť. Židovská veľrada Ježiša odsúdila. Dostal radikálnu "stopku"! Dali Mu najavo, že Ho nechcú! Že s Ním nepočítajú!
Aj dnešný svet sa neraz takto stavia ku Kristovi. Nechce Ho! Neprijíma Ho! Najradšej by sa Ho zbavil! Kristus zavadzia! Nie je tu pre Neho miesto! - Tak ako aj predtým, tak aj teraz je kvôli svojim nekompromisným požiadavkám nepohodlný! - Ale Boh je, na jednej strane, skutočne veľkorysý. Akceptuje takéto rozhodnutie! Avšak, na druhej strane, je tu pre tých, ktorí Ho chcú vážne nasledovať a mať s Ním ozajstný a úprimný vzťah.
Jánovo evanjelium svedčí, že Mária Magdaléna, v dnešný deň, včasráno, keď ešte bola tma, bežala k hrobu. (20, 1) Túžba jej srdca, presvedčiť sa, ako sa veci v skutočnosti majú, jej nedala spať a dohnala ju k Ježišovmu hrobu, kým ostatný ešte "obracali sa na druhý bok".
Ak má v srdci človeka Kristus svoje miesto, ak Ho naozaj miluje a túži byť s Ním, tráviť s Ním každú sekundu svojho života, potom veľmi dobre rozumie konaniu a postoju Márie Magdalény. Jej srdce bolo zapálené pre Krista a pre službu Jemu. Toto je presvedčivý dôkaz lásky človeka k Bohu.
Aj Ty máš možnosť prísť ku Ježišovmu hrobu a presvedčiť sa, že "kameň je odvalený". Že Boh v Kristovi naozaj zvíťazil! Že nie človek a jeho moc, ale Boh má posledné slovo! Jeho moc zvíťazila! Jeho láska k človeku, ktorý by si inak zaslúžil "večné zahynutie" pre svoj hriech.
Ak sa Ti na Veľký piatok a Bielu sobotu zdalo, že sa v Tvojom živote nič nedeje, ba naopak, že zažívaš utrpenie a bolesť, že si sklamaný pre akýkoľvek neúspech, že Tvoje strachy, obavy, problémy, konflikty či osobné zápasy rôzneho charakteru majú nad Tebou prevahu a víťazia, tak vedz, že práve dnešná veľkonočná nedeľa je dňom nových začiatkov. Dňom nových "reálnych" očakávaní a nádejí. Lebo Boh má svoje jedinečné riešenia aj pre Teba!
Ježiš v Zjavení Jánovom triumfálne zvoláva: "...bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia." (1, 18) - Áno, toto Ježišovo svedectvo naznačuje, že už nie hriech, ani diabol, ani smrť nemajú moc nad človekom. Ani nijaký strach či pochybnosti. Ale "svetlo" Kristovho vzkriesenia. Kristus má svoju moc vo svojich rukách. 
Želám Ti, aby dnešná Veľká noc bola pre Teba dňom "veľkých vecí", ktoré Ti prinesú novú radosť, novú nádej a nový pohľad, že s Kristom je život oveľa krajší a zaujímavejší.
Nezabúdaj, že hrob je prázdny a že kameň je odvalený. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! On je živý Boh a Pán! - A to je naozaj dôvod ku veľkej vďačnosti a ozajstnej radosti.
Kiež budeš môcť zažívať Veľkú noc každý jeden deň.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.