POZRI S VIEROU ZA SEBA

POZRI S VIEROU ZA SEBA

1Sam. 17, 1-38

Kedy sa nás niekto opýtal, ako nás Boh v minulosti posilnil, zachránil, vypočul našu modlitbu, čo by sme odpovedali. Aké svedectvo z našich úst by ľudia počuli?

Ako nám slúži naša pamäť. Spomienky na minulé okamihy, kedy sme boli zachránení, nám pomáhajú posilňovať vieru pri zdolávaní našich súčasných skúšok.

Prežívaš nejakú krízu doma, v práci alebo v rodine? Jediný spôsob, ako sa so všetkým vyrovnať, je ten, ktorý zvolil Dávid: spomenul si, ako zdolal leva a medveďa. Vďaka tomu, že si spomenul na Božiu vernosť v časoch jeho minulých skúšok, dokázal sa Dávid bez strachu postaviť proti Goliášovi.

Keď sa ako mladý chlapec dobrovoľne  prihlásil bojovať proti Goliášovi, kráľ Saul ho odrádzal: „Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti.“1Sam.17,33

Aké boli jeho spomienky a skúsenosti: „Dávid povedal Šaulovi: „Tvoj služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu; 35 prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čeľusť a bil som ho, kým som ho nezabil. 36 Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha.“

Dávid vedel o nebezpečenstve, ktoré na neho čakalo, ak sa postaví zoči – voči Goliášovi. Nebol predsa naivným dieťaťom, čo sa len chvasce a vyhľadáva problémy, aby si mohol dokázať, aký je udatný, šikovný a odvážny. NIE. Dávid si len dobre pamätal, ako bol v minulosti chránený pred nebezpečenstvom. Preto sa teraz nebál pozrieť svojmu nepriateľovi priamo do očí a povedať: Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca.“v.37

Každý z nás sme denne vystavení útokom silného a nebezpečného nepriateľa. Už sme ale zabudli, ako sme boli v trápení, a Boh nám pomohol? Ako sme mali osobné problémy, a Pán nás zachránil? Ako sme mali finančné problémy či vzťahové, a Boh do toho milostivo vstúpil. Skúsme sa pozrieť za seba. Je veľmi dobré, keď sa obzrieme späť a pripomenie si Jeho dobrotu.

Mnohé veci nepochopíme, až kým neprídeme domov k Pánovi Ježišovi. No ja som presvedčený, že Boh pozná cestu k záchrane z každej situácie.

„A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“Mt 28, 20


„Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene  vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.“ Iz 41, 10 

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=712M1ZZKzSs

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.