PEVNÁ KOTVA

PEVNÁ KOTVA

Text: Žid.6, 13-20

Čo ťa drží v Božej blízkosti, keď ti je ťažko, keď príde búrka, nepokoj, zlé myšlienky, pochybnosti? Ako byť vo svojej viere pevne zakotvený, by sme obstáli?

Kotva slúži každej lodi, či veľkej alebo malej, k tomu, aby sa nenechala unášať nesprávnym smerom. Hoci vlny a vietor môžu loď posúvať, ak je pevne zakotvená, nepohne sa z miesta bez ohľadu na to, akým silám čelí. Tou jedinou kotvou našej viery je naša nádej v Ježiša Krista. NAŠE SPASENIE JE ZÁVISLÉ OD NEHO, TAKŽE, AK SME V ŇOM PEVNE ZAKOTVENÍ, ŽIADNE VLNY ŽIVOTNÝCH OKOLNOSTÍ, NECH UŽ SÚ AKÉKOĽVEK VEĽKÉ, NÁS NEBUDÚ UNÁŠAŤ PREČ.

Nemusíme sa spoliehať na svoje vlastné skutky a zásluhy. Tie aj tak pred Bohom neobstoja. Môžeme si byť istí svojou spásou, pretože sám Ježiš prichádza pred Boha v náš prospech. Rovnako ako kňazi v Starej zmluve, aj Ježiš vstupuje do Božej prítomnosti a ponúka obeť za naše hriechy. Máme istotu spasenia, pretože On je našou kotvou. On sám zabráni, aby sme boli unášaní preč. Jeho dobrota, láska a zhovievavosť. POTREBUJEME MU LEN ODOVZDAŤ SVOJE ŽIVOTY A ÚPLNE MU DÔVEROVAŤ. Je to ale zároveň aj varovanie, aby sme sa nevierou či pochybnosťami neodchýlili od viery a zbytočne nenapísali to lano, čo drží našu kotvu. Učme sa byť poslušní Jeho slovu a vedeniu Ducha Svätého. A hlavne sa modlime za seba, nesme si bremená, keď cítime, že sme slabí, či je toho na nás veľa – o tom je cirkev.

Modlime sa: Duchu Svätý, ukotvi ma v Pánovi Ježišovi, naplň ma milosťou, pokojom a dôverou v dokonalú Božiu lásku aj ku mne. Ďakujem.

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=xvqwY9HDv9k

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.