PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

PEČAŤ NA SPRÁVNOM MIESTE

Text: Efezským 1,13-14

„V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.“ 

Všetci potrebujeme mať pocit, alebo skôr istotu, že sa cítime bezpečne. Okolo nás je príliš veľa nestabilných veci— naše zdravie, naša rodina, naša práca, naše vzdelanie, naša spoločnosť, náš svet. V ktorejkoľvek z týchto oblastí sa môžeš cítiť ako na parapete vo výške štyridsať poschodí nad zemou, kde sa kolíšeš v nepredvídateľnom vetre. Cítiš, že strácaš rovnováhu, padáš, a každá tehla, o ktorú sa chceš zachytiť, sa uvoľňuje. 

Veľkou Božou túžbou pre Jeho ľud je, aby sme sa cítili bezpečne v Jeho láske a Jeho moci. Všetko ostatné v živote môže byť nestabilné. To čo v našom živote vybuduje stabilitu a istotu voči akejkoľvek búrke a nečakaným udalostiam je istota, že mám všetky hodnoty, ciele a plány (zmysel života) postavený na Pravde, ktorá je ako pevnosť, skala, uhoľný kameň. Nie je závislá na názoroch ľudí, duchu doby, politickej situácií, nedá sa odhlasovať, ohnúť a prispôsobiť. Nie je pošpinená zlom a hriechom človeka. Preto tak veľmi potrebujeme počuť „slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse“, a to Evanjelium je viera v Pána Ježiša Krista: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza o Otcovi ak len nie skrze mňa.“J.14,6 Tieto slová povedal nám všetkým a myslel ich doslova. Apoštol Peter ich neskôr zopakoval s iným dôrazom: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“Sk.4,12

Aby nám túto istotu nik nezobral, žiadne falošné filozofie, názory tohto sveta, výsmech alebo pohŕdanie, bezbožné média, depresívne správy alebo tí, ktorí prekrúcajú Božie slovo, tak sme dostali niečo výnimočné a jedinečné, niečo, čo môžu dostať len Božie deti, deti Kráľa, ktoré „v neho uverili“:dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva“. Alebo ako sa píše v evanjelickom preklade: „boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým.“ Je to pre naše životy tá najlepšia záruka samotného všemohúceho a dokonalého Boha a Pána. ON vie, akí sme v emóciách aj názoroch labilní, ako sa necháme ľahko ovplyvniť a zviesť. Preto na naše životy „vrazil“ dokonalú pečať, ktorá sa nedá sfalšovať. (aj keď sa o to diabol samozrejme snaží). TÁTO „PEČAŤ“ NÁM ZARUČUJE, ŽE PRÍDEME DO SVOJHO DEDIČSTVA, VEĎ „PEČATNÝ VOSK“ JE KRV PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KTORÁ NÁS DOKONALE OBMYLA Z NAŠICH HRIECHOV A VÍN.

Boh nám vlastne hovorí: „Mojou veľkou túžbou pre tých, ktorí veria vo mňa, je, aby ste sa cítili v mojej láske bezpečne. Vybral som si vás pred založením sveta. Predurčil som vás, aby ste boli navždy mojimi deťmi. Vykúpil som vás krvou môjho Syna. A vložil som do vás svojho Ducha ako pečať a záruku. Preto dostanete dedičstvo a budete chváliť slávu mojej milosti na veky vekov. A hovorím vám to tu v Efezanom 1, pretože chcem, aby ste sa cítili bezpečne v mojej láske a mojej sile. Nesľubujem vám ľahký život. V skutočnosti musíte do kráľovstva vstúpiť cez mnohé súženia (Skutky 14,22). Znovu to poviem: Vybral som si vás. Vykúpil som vás; zapečatil som vás svojím Duchom. Vaše dedičstvo je isté, pretože som vášnivo odhodlaný zväčšovať slávu mojej milosti vo vašej spáse.“     

Haleluja, to sa týka teba i mňa. Teba si Boh a Pán vybral, s tebou túži prežiť večnosť, na tebe je pečať Jeho Ducha.

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=kTTrqpcasQA

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.