O posudzovaní iných

O posudzovaní iných

„Prečo bratovi vidíš v oku smietku, a vo vlastnom oku nebadáš brvno? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka, - keď ty sám máš v oku brvno? Pokrytec, vytiahni najprv brvno z vlastného oka, a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7, 3 – 5)

Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení, a akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané – čítame v úvode 7. kapitoly Matúšovho evanjelia.

V našom meste máme pri rodinných domoch už tri druhy nádob na smeti. Čierna je určená na klasický komunálny odpad, hnedá na bioodpad a žltá na plasty. Čiernu pracovníci Nitrianskych komunálnych služieb vyprázdňujú raz za týždeň, hnedú a žltú raz za dva týždne. No v našej časti mesta niektoré vo štvrtok a niektoré v piatok a v rôznych týždňoch. Pre mňa neuchopiteľný problém.

U viacerých susedov aj vo vzdialenejšom okolí som zaznamenal, že vždy v predvečer vyvážania vynesú z dvora pred dom príslušný „smeťák“, ktorý bude na druhý deň dopoludnia pracovníkmi komunálnych služieb vyprázdnený. Všetci susedia si dávajú  veľký pozor na to, aby to nezabudli vykonať. Veď predsa si za túto službu platíme, a teda máme nárok na jej pravidelné a bezchybné plnenie. Keďže termíny, keď treba nádobu vyniesť z dvora a dať pred dom sú rôzne, usúdil som, že sa to nedá na 100 percent dodržať bez toho, aby to nebolo zaznamenané v kalendári.

Čiže ľudia v okolí zrejme majú diár -  pre ktorý mi napadol ako najpriliehavejší názov - „Diár mojich práv“. Okamžite som sa s touto úvahou podelil s manželkou aj s príslušnými poznámkami na adresu viacerých známych – (pre našinca, žiaľ, bezbožná klasika s názvom ohováranie). „Vidíš – niekto si vedie diár svojich práv, a ja každé ráno otváram len svoj diár povinností“ – som sa pred ňou nahlas poľutoval.

Samozrejme, pokračujúc v posudzovaní množiny ďalších ľudí. Tých, o ktorých súdim,  že majú zrejme oveľa viac zápisov v diári svojich práv ako v diári svojich povinností. Naďalej sa opúšťajúc a opakujúc: Ja nemám diár práv, ja mám len plný diár povinností – aj na niekoľko týždňov dopredu.

Zrejme takéto okamihy občas prežívame všetci. Možno len v iných súvislostiach, keď komentujeme konanie iných neuvedomujúc si, že sme rovnakí, možno i horší ako oni. Naše tri „smeťáky“ – čierny, hnedý a žltý sú totiž trvale pred domom (takto je naisto zabezpečené, že ich nezabudneme v stanovený čas vyložiť). Špatia tam dokonale našu ušľachtilú predzáhradku, o ktorú sa s láskou stará moja manželka. Od skorej jari do neskorej jesene tam vždy niečo krásne kvitne (momentálne šalvie a levandule – na fotke).

Tri smeťáky nevkusne kazia estetický dojem z tejto temer botanickej záhrady. Lebo sú tam stále – vždy pripravené na okamžité vyprázdnenie - aj keby komunálne služby zmenili dátumy vývozu odpadu. Nevediem si diár svojich práv. Ani v tomto prípade nemusím. Zariadil som si to tak, že neexistuje prekážka na ich 100 percentné naplnenie. Ani ohľadom pomysleného „diára práv“ mi teda neprislúcha posudzovať iných.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.