KTO TEDA VLASTNE SOM?

KTO TEDA VLASTNE SOM?

Kto vlastne sme? Nehľaďme na to, čo o nás hovoria iní ľudia. Až pričasto to nie je pravda. Ak dôverujeme Bohu a Jeho slovu, ak veríme, že ON je dobrý a milujúci – VERME AJ TOMU, ČO O NÁS, KONKRÉTNE O TEBE HOVORÍ A AKO SA NA TEBA SKRZE SVOJHO SYNA AJ V TEJTO CHVÍLI POZERÁ.

Sme:

-          Božie deti - J.1,12

-          Priatelia Pána Ježiša - J.15,15

-          Časť Kristovho tela – 1Kor.12,27

-          V Božích očiach svätí – Ef.1,1

-          Vykúpení, s odpustenými hriechmi – Kol.1,14

-          Vytrhnutí z moci tmy a prenesení do Božieho kráľovstva – Kol.1,13

-          Naplnení všetkým potrebným v Kristovi – Kol.2,10

-          Bez odsúdenia, oslobodení od smrti – Rim.8,1-2

-          Boží spolupracovníci – 2Kor.6,1

-          Tí, čo majú miesto v nebi v Ježišovi Kristovi – Ef.2,6

-          Dokonalé Božie dielo – Ef.2,10

-          Tí, čo majú vlasť v nebi – Fil.3,20

-          Adoptovaní do Božej rodiny – Ef.1,5; Gal.4,4-7

-          Narodení z Boha, ktorých sa zlo nedotkne – 1J.5,18 (ak zhrešíme či zlyháme, vstaňme a – 1J.1,9 a 2,1-2

 

DOBRE A DÔSLEDNE SA ZOZNÁMME SO SVOJIM NOVÝM JA. Rozhodnime sa múdro a správne, komu uveríme – lebo to ovplyvňuje celý náš život.

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=pzkXqVNLsjY

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.