KTO DRŽÍ LANO

KTO DRŽÍ LANO

„Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.“ Ž 73, 23

Jeden starý príbeh rozpráva o pútnikovi v horách, ktorý objavil na veľmi strmom svahu vzácne kvietky. Aj keď niesol so sebou lano, neodvážil sa sám spustiť na toto miesto.

Tu sa zrazu vynoril pastierik. Pútnik sa ho opýtať , či by pre neho nenatrhal niekoľko z tých vzácnych kvietkov. Keď ho tam spustí na lane. A dostane tiež odmenu. Chlapec sa na cudzinca nedôverčivo pozrel. A potom zmizol tak rýchlo, ako prišiel. O krátky čas sa vrátil. Prišiel s ním statný, prívetivo vyzerajúci muž. „teraz som pripravený zliezť dolu po skalnom svahu“, zvolal chlapec. „Ale tento muž musí držať lano! – je to môj otec.“

               Kto drží lano?na tom záleží. Boh nás pozná, vie o našej životnej situácii, a vie, ako máme byť pridržiavaní. Jemu sa bez zábran môžeme zveriť. U Neho sme v bezpečí. Ale na to sa Mu tiež musíme celkom oddať – so všetkým, čo sme a čo máme. Úplne MU dôverovať. Verím, že ON si to zaslúži a že nás už o tom mnohokrát presvedčil.

Všetci, ktorí sa vierou v Ježiša Krista a v Jeho obeť zmenenia stali Božími deťmi, smú vedieť, že Boh ich miluje, nesie a drží – nie ako „cudzie deti“, ale ako deti, ktorú sú „splodené z Boha“, presne tak, ako nám to hovorí Ján v prvom liste: Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. (Ján.1,12-13)

Nájdime si čas  a rozjímajme nad týmto textom: Žalm 103,8-17  (určite si ho prečítajme celý J )

„Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. 9 Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. 10 Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. 11 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. 12 Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. 13 Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. 14 On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. 15 Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; 16 sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. 17 No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja.“

(zamyslenie inšpirované z internetu)

Pieseň na povzbudenie: https://www.youtube.com/watch?v=6zsfp6Z-st0

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.