KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

KEĎ ČAKÁM, DOČKÁM SA?

Text: Žalm 130

Je pre nás prirodzené „Čakať na Pána“ a volať na Neho, keď  nás život pritlačí, keď to má aj ďalší cieľ – novú príležitosť, požehnanie pre deti či rodinu, uzdravenie vzťahov, životné problémy, choroba či strach z budúcnosti. Oveľa náročnejšie je ale „čakať na Pána“ len tak. Kvôli nemu. Lebo po Ňom túžim, lebo s Ním chcem byť kvôli Nemu. Z túžby srdca. LENŽE PRÁVE TOTO JE KĽÚČOM K TOMU, ABY SME HO SKUTOČNE POZNALI A TIEŽ K TOMU, ABY SME SA NAUČILI MILOVAŤ INÝCH LÁSKOU, KTORÁ JE PREMIEŇAJÚCA, NADPRIRODZENÁ.

Z hlbín volám k tebe, Hospodin“ – „z hlbokosti“ – z nášho najhlbšieho vnútra. „tak dychtí moja duša po Tebe“Ž.42 Na tomto mieste nemá formálnosť a ľahostajnosť miesto. Naopak, je to urážka pre Pána a Boha. Ak naozaj nechceš, ak to má byť forma a tradicionalizmus, radšej buď ticho. Boh nie je automat. Nemodlime sa pre modlenie, ale pre kontakt, pre vzťah, pre túžbu po intimite a Božom dotyku.

„Pane, počuj môj hlas; kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania.“ Môžeš mať 100% istotu, že keď na Neho voláš z hlbokosti srdca, Boh ťa počuje. ON SĽÚBIL, ON ZA TEBA ZAPLATIL PLNÚ CENU, ON ŤA NADOVŠETKO MILUJE – „Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.“Ž.34,18

„Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou.“ – pochybuješ? Pozri na kríž! „bolo dokonané“. Tvoj dlžobný úpis je preč. Všetko ostatné je lož.

Nech ale nie je v našom postoji neúcta, že mi Boh musí odpustiť – ON nič nemusí, ON to urobil z lásky, keď si bol ešte rebel, vzbúrenec, zapredanec pekla – AJ tak si mu za to stál/stálamali by sme mať nekonečnú bázeň a úctu – postoj vďačnosti, že sme dostali niečo, čo sme si nijako nemohli zaslúžiť. Preto by sme Mu mali „v bázni slúžiť“/RKC/

„Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo“ alebo „Túžobne čakám“/Btk/ Predložme v tichej modlitbe v našej komôrke pred Pána svoje túžby – nech nám ich ukáže, nech vidíme o sebe pravdu, aj keď môže byť nepríjemná. A nech nás svojim Duchom Svätým presmeruje, „preprogramuje“ myseľ na ten najdokonalejší zdroj, na vzkrieseného Pána Ježiša Krista.                    (skratky RKC – Rim.katolícky preklad Biblie; BTK – Botekov preklad Biblie)

Prečítaj si pozorne tento žalm a modli sa, nech ti Pán ukáže kľúčové slová a myšlienku pre tvoj život do dnešného dňa, do tohto víkendu.  (vypíš si ich)

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=Tezi7eKN-3Q&list=RD-u4BBMNy3ZY&index=5

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.