IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

IDEÁLNA TRANSPLANTÁCIA

Text: Ez 36

Minule na zajali slová Pána Ježiša: „V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás..“J.14,20  Viem, že to hovoril svojim učeníkom, ale verím, že tie slová sa týkajú aj mňa tu a teraz. Ako môžem poznať, že Pán Ježiš „zostáva“, žije vo mne? Ako môžem mať istotu, aby to nebola len naučená náboženská fráza . Pochopil som, že MUSÍM MAŤ NOVÉ - BOŽIE SRDCE. Musím mať otvorené „oči srdca a viery“. Našťastie je Boží dar, ktorý chce a túži dať každému: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mäsité.“Ez.36,26

Krásne to ilustruje nasledovný príbeh:

Tara Storchová veľmi dobre rozumie podstate tohto zázraku. Na jar roku 2010 zahynula pri lyžiarskej nehode jej trinásťročná dcéra Taylor. Nasledoval najhoršia rodičovská nočná mora: smútočný obrad, pohreb, záplava otázok a sĺz.  Tara a jej manžel Todd sa rozhodli venovať dcérine orgány pacientom, ktorí ich potrebovali. Len mál ľudí potreboval srdce tak naliehavo ako Patrícia Wintersová. Jej srdce začalo zlyhávať už pred piatimi rokmi: bola taká slabá, že väčšinou len spala. Taylorino srdce umožnilo Patrícii nový štart do života.

Tara mala len jednu prosbu: chcela počuť dcérino srdce. S Toddom leteli z Dallasu do Phoenixu a navštívili Patríciu a jej rodinu. Matky sa dlho objímali. Potom Patrícia podala Tare a Toddovi stetoskop.

Keď načúvali zdravému rytmu, čie srdce počuli? Nepočuli azda ešte vždy bijúce srdce svojej dcéry?

A keď Boh chce počuť vaše srdce, nepočuje azda ešte vždy bijúce srdce svojho Syna? Preto potrebujeme uistenia Písma, potrebujeme v srdci istotu, že sme JEHO, že sme v Jeho náručí, že ON sa nás nevzdá. Veď nám dal „Nové srdce“,  ktoré Bohu rozumie, ktoré Ho počuje, vníma, cíti, ktoré po ňom túži. Sláva Bohu.

Čítajme a premýšľajme nad týmito slovami z Pavlových listov:

„Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť.“Rim.8,10

„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa.Gal.2,19-20

„Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás — nádej slávy.Kol.1,27

Pieseň na povzbudenie:  https://www.youtube.com/watch?v=Hv2PT-n6W60

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.