DOSTATOK VŠETKÉHO

DOSTATOK VŠETKÉHO

Mt. 6, 33

Ak by si mal/a napísať, čo všetko ti v živote chýba, čo nevyhnutne potrebuješ, čo by bolo na prvých miestach? Zdravie? Peniaze? Nové auto? Práca? Uzdravenie vzťahov? Pokoj v srdci?....

Ak by sme si teda spísali, čo všetko potrebujeme a na druhý papier zase, za čo všetko sme vďační, že máme, ktorý zoznam by bol dlhší? Obávam sa, že u väčšiny z nás ten prvý. Je v našej starej hriešnej povahe, že sa neustále sťažujeme, závidíme, stále po niečom túžime (žiaľ sú to väčšinou materiálne veci), stále niečo potrebujeme. „Tvoja hodnota je v tom čo vlastníš a v tom, čo máš!“ Toto sú myšlienky, ktoré nám diktuje skrze konzumnú kultúru, médiá či internet „boh tohto sveta“. A väčšina z nás sme do tejto pasce spadli.

Na druhej strane prichádza Pán Ježiš s úplne iným pohľadom a ponukou: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.“Mat.6,33 Písmo hovorí, že Boh napĺňa potreby tých, ktorí hľadajú Jeho kráľovstvo a spravodlivosť. Dávid nás povzbudzuje: „Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba" Žalm 34,10 Ak máme pocit, že potrebujeme niečo viac, pripomeňme si, že Boh nám dal všetkého dostatok. Je milujúci Otec, ktorému vždy ide o dobro Jeho detí. Ak máme momentánne v niečom nedostatok, ak máme dojem, že Boh nevypočúva naše modlitby, alebo prechádzame trápením, bolesťou a nepochopením, Boh vie, prečo to tak je a je v tom s nami. ON vie, že tým potrebujeme prejsť, lebo tam sa mnoho naučíme, pochopíme a spevnie naše srdce, postoje, dôvera a charakter. „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ Žalm 23,1-4

Žehnám nám, nech prežijeme hlboký, uzdravujúci dotyk Božej milosti v osobnom čase s Pánom Ježišom. 

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=OXa7pIGc3dA

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.