Som zapečatený

Som zapečatený

2Kor 1, 21-22
„Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.“

Už ste niekedy vzali balíček v obchode s potravinami a všimli ste si varovanie, ktoré hovorí: „nepoužívajte, ak je uzáver poškodený.“ Niektoré predmety sú už pri výrobe zapečatené tak, aby sa občas vo vnútri chránil pred poškodením. Kedysi boli listy kvôli ochrane súkromia taktiež zapečatené voskom a dôležité dokumenty sú dnes zalepené v obálkach.

              Čo znamená, že v Ježišovi sme zapečatený? Okrem zaistenia bezpečnosti a ochrany sa pečate používali aj na označenie vlastníctva. Boh nás upevňuje v Kristovi, pomazal nás a označil za svojich. Naša identita je v Bohu zabezpečená. Nie pre naše skutky, ale pretože Duch Svätý v nás pracuje, posväcuje nás, oddeľuje nás od našej milosti a sľubuje nám plné vykúpenie budúcnosti. Práve Jeho pečať v našich srdciach nás robí inými, výnimočnými – oddelenými od moci a vlastníctva tohto sveta. Už nepatríme sebe, svetu, diablovi. Naše vlastníctvo sa zmenilo a Boh si nás poznačil pred duchovným svetom.

Nezabúdajme, že tá pečať, ktorú máme Duchom Svätým vtlačenú do srdca, je na jednej strane dokonalá Božia ochrana, ale na druhej strane diabol tak veľmi dobre vie, že sme boli „vytrhnutí z moci tmy a prenesení do kráľovstva Jeho milovaného Syna.“Kol1,13 znamená to, že urobí všetko preto, aby nás zastavil, znehodnotil, zničil.

              Kým však s uzáverom na potravinách sa dá manipulovať a môže byť zničený, Božia pečať na nás je nedotknuteľná. Naša identita ako Božích detí je zabezpečená Otcom, Synom a Duchom Svätým, ktorí pracujú v nás, cez nás a pre nás, odteraz až naveky. Žime takým spôsobom, aby sme nezarmucovali Ducha Svätého, naopak žili a chodili v poslušnosti na slávu Ježiša Krista.

Veď keď v modlitbách zápasíme za naše deti, študentov, keď vidíme, čím všetkým prechádzajú a s čím zápasia (duševné i duchovné problémy), mnohí z nich majú „pečať“ tohto sveta a nikdy nepoznali Božiu lásku a blízkosť. Nech na nás vidia „Pečať Ducha“, nech sme verní v príhovoroch a modlitbách a Náš Pán sa skrze nás oslávi.

„V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého.“Ef.1,13

„Nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, ktorého pečať nosíte na deň vykúpenia.“Ef.4,30

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=7ahShIlgtM8

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.