Som zachránený

Som zachránený

J 3,16-17; Kol 1, 11-14
„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“

Potrebovali ste už niekedy v živote záchranu? Napríklad keď ste dostali defekt a museli ste odstaviť auto na krajnici vozovky, alebo keď ste sa počas výpadku elektriny na krátky čas zasekli vo výťahu. Je to dosť nepríjemný pocit, zostať uviaznutý s neistými vyhliadkami na pomoc.

Pán Ježiš nás zachránil z omnoho väčšieho problému, než defekt alebo výpadok elektriny. On nás zachránil pred naším duchovným nepriateľom a pred večným odlúčením od Boha v pekle. Nielenže nás vytrhol z diablovej moci, ale nás aj preniesol z tmy do nového a bezpečného domova v Božom kráľovstve, a to všetko zadarmo. Naša záchrana je úplná a náš dlh bol splatený v plnej výške. Naša identita v Kristovi sa nezakladá na našich skutkoch, ale na tom, čo Boh pre nás urobil. Naše skutky, spôsob, akým zaobchádzame s druhými, naše slová a pohnútky sú skôr odrazom toho, kým v Kristovi naozaj sme. Ježiš nám otvoril oči pre núdznych, a tak môžeme slúžiť ako Jeho údy všetkým okolo nás. Čím viac spoznávame Boha, tým lepšie budeme rozumieť vlastnej identite. Aj naše svedectvo bude mať väčší vplyv a bude priťahovať ľudí okolo nás do Božieho kráľovstva. Kým svetská definícia identity sa točí okolo nás samotných, spoznávanie našej identity v Kristovi zameriava našu pozornosť na Boha a na službu druhým. Bez ohľadu na to, čomu dnes čelíš, bez ohľadu na to, kde potrebuješ Boží zásah, On zostáva verný. On ťa zachráni.

Uistenie, že som zachránený, že mám nový život a novú identitu mi otvára „oči srdca“, aby som videl všetkých, ktorí sú v otroctve hriechu, poviazania, minulosti, depresií, závislostí, či už v škole, práci alebo aj pri najbližších. Títo ľudia zúfalo potrebujú vedieť a zažiť, že je to niekto reálny, kto má skutočnú moc „vytrhnúť z moci tmy a preniesť do svetla.“ Tam, kde je nádej, nový začiatok, bezpodmienečná láska a vždy otvorená náruč – do „kráľovstva Svojho milovaného Syna.“ Veď predsa „neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ – Veríš tomu? Žiješ to? Ak nie, napíš, zavolaj, budeme sa modliť a spolu budeme hľadať Božiu tvár a prítomnosť – ON nám už ide v ústrety. Teraz.

Premýšľajme a rozjímajme nad týmto slovom: „aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie a odpustenie hriechov.“ Kol 1, 11-14

Modlitba:  Môj Otče, plnosť záchrany, ktorú mi ponúkaš, je ohromujúca. Ďakujem Ti, že si ma vytrhol z temnoty a preniesol do nádherného svetla večnosti s Tebou. Pomôž mi využiť, čo sa práve učím o svojej identite v Tebe v službe ľuďom v mojom okolí. Amen.

Výzva: Aké sú v tvojom živote známky toho, že ťa Boh oživil s Kristom? Zamysli sa nad tým, ako Boh obnovil tvoj život v duchovnej, duševnej, emocionálnej, fyzickej a vzťahovej rovine.

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=7ahShIlgtM8

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.