Som víťaz

Som víťaz

1J 4, 4
„Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete.“

Drahé sestry a bratia, verím, že sme mali počas našich modlitieb a zamyslení čas a priestor premýšľať o vlastnej identite, o tom, kým sme v Kristovi, s akou láskou, nežnosťou a vytrvalosťou sa o nás denne stará. Verím, že sme sa v ňom mohli upevniť a duchovne porásť. Kvôli sebe aj kvôli tým, ktorí nám boli zverení, aby sme boli pre nich dobrým vzorom a príkladom.

Verím, že sme sa dozvedeli, že naša identita nespočíva v tom, čo sme dosiahli, ale v tom, kto je Boh a čo On pre nás urobil. Keď je naša identita postavená na našej pozícii, našom povolaní, schopnostiach alebo okolnostiach, budeme sklamaní a odradí nás, keď sa tieto okolnosti zmenia. Ak je naša identita pevne zakorenená v tom, čo o nás hovorí Boh a čo pre nás urobil Ježiš, udalosti okolo nás nezmenia našu radosť a pokoj a ani nimi neotrasú. Zámerom 1. listu apoštola Jána ranej cirkvi bolo pripomenúť veriacim Ježišovu skutočnú podstatu: úplne Boh a úplne človek. Ján reagoval na tvrdenia falošných učiteľov, ktorí popierali, že Ježiš je Mesiáš. Povzbudzuje nás, aby sme si uvedomili, že sme týchto falošných učiteľov už premohli, pretože v nás je Duch Svätý, ktorý nám falošné učenie pomáha rozoznať a premôcť. 1. Jánov list 4,4 nám pripomína, že sme Božie deti. Ako Božie deti sme dostali Ducha Svätého a boli sme zjednotení s Kristom. V Ježišovi sme novým stvorením, bolo nám odpustené, sme spravodliví, spasení, zapečatení, vykúpení, zachránení, slobodní, milovaní, prijímaní, prijatí za synov a dcéry, vyvolení, poznaní, zámerne stvorení, požehnaní, vyzbrojení a zmocnení. Naše občianstvo je v nebi so všetkými Božími deťmi a naša identita nám ponúka jednotu so spoločenstvom veriacich. A to je väčší dar než individualizmus a súťaživosť sveta. Si tým, čo Boh o tebe hovorí.

Patríš Jemu. 

A nezabúdaj milovaný, milovaná, že ten, ktorý je v tebe – Pán Ježiš Kristus skrze Ducha Svätého – je väčší (lebo už zvíťazil na kríži) ako ten, čo je vo svete – diabol, otec lži, klamár, ktorý chce teba i mňa zničiť, zviesť, ochromiť.

Preto na tomto mieste potrebujeme s úplnou istotou vedieť vyznať, kto vo mne žije, komu patrím, kto je mojim Pánom, koho poslúcham. Ostaňme na strane VÍŤAZA, povzbudzujme sa, vyhľadávajme Božie spoločenstvo, cirkev, kde budeme rásť, budovať sa v Boží dom aby sme mohli byť svetlom a soľou všade, kam pôjdeme.

Modlitba: Pane, okolo mňa je tak veľa hlasov, ktoré sa snažia odviesť ma od pravdy Tvojho slova a od toho, čo Ty o mne vravíš. Ďakujem Ti za dar Svätého Ducha, ktorý mi pomáha rozpoznať a poraziť klamstvá, aby som sa mohol úplne oprieť o svoju identitu Božieho dieťaťa. Amen.

Pieseň na povzbudenie:

Nádherná hebrejská pieseň: https://www.youtube.com/watch?v=NJf7JPbWixU

https://www.youtube.com/watch?v=HhXoM6dfNz0

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.