Som spasený

Som spasený

R 5, 8; Ef 2, 1-5
„No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Fotky typu “pred a po” bývajú neuveriteľne pôsobivé. Televízne programy o prerábkach domov nám ukazujú skrytý potenciál našich vlastných domovov. Relácie o fitness premenách v nás živia nádej, že aj naše úsilie sa vyplatí. Porovnávať náš súčasný výzor s trápnymi fotkami z puberty je občas tiež zábavné.

V liste Efezanom nám Pavol pripomína premenu, ku ktorej dochádza, keď prijmeme Ježiša za svojho Spasiteľa. Nielenže budeme spasení, ale naša identita sa zmení z “mŕtvej” na “živú”. Povel nemá na mysli doslovné povstanie z mŕtvych, ale hovorí o stave našich duší. Biblické komentáre opisujú duchovnú smrť ako existenciu zbavenú skutočného zámeru a naplnenia. Boh nás nesmierne miluje, preto nás nenechal v tomto stave. Vykúpením skrze obeť Ježiša Krista sme dostali novú identitu: sme oživení v Kristovi. Na to, aby sme dokázali oceniť lásku, milosť a milosrdenstvo, ktoré Boh preukazuje každému z nás, najprv potrebujeme pochopiť, kým sme boli predtým, než Ježiš vstúpil do našich životov. Boli sme „duchovne mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch.“ Žili sme pod mocou a vôľou „boha tohto sveta, kniežaťa mocností.“ Takéto konštatovanie sa prijíma pre ľudskú myseľ veľmi ťažko. Možno aj preto, lebo diabol je „otec lži“ a keď klame, „hovorí z toho, čo mu je vlastné.“ Keď to o satanovi povedal sám Pán Ježiš, tak tie slová treba brať smrteľne vážne – čítaj Ján 8,44 Stačí sa pozrieť na svet, hodnoty a filozofiu života okolo seba duchovnými očami.

V Pánovi Ježišovi sme spasení, a to sa netýka len zaslúženého trestu za naše hriechy, ale aj našej identity. V Ňom sme dostali novú identitu a skutočný život v plnosti. Týmto spôsobom nám milujúci Boh a Pán preukázal dokonalú lásku.

Premýšľajme a rozjímajme nad týmto slovom:

„Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadostí svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle, a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení!“Ef.2,1-5

Modlitba“ Drahý Otče, ako tak premýšľam, prichádzam na to, že si nezaslúžim Tvoju lásku, milosť ani milosrdenstvo. Mám stále väčšiu bázeň pred darom spásy, ktorý si nám ponúkol skrze Ježiša. Ďakujem Ti za to, že si mi dal novú identitu, ktorá je plná života, nádeje a cieľov. Amen.

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=0vtTg0lek_E


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.