Som slobodný

Som slobodný

J 8, 36; 2Kor 3, 17
„Ak vás teda Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní.“

Sme otroci, alebo vieme, že sme slobodní?

Ježiš sa prihováral Židom, ktorí sa zišli v jeruzalemskom chráme. Ľudia v tom zástupe mali zmiešané pocity, keď Ho počuli vyhlasovať sa za Mesiáša. Tí, ktorí v Neho neverili, chceli zdiskreditovať Jeho tvrdenia tým, že poukazovali na jeho neslávny pôvod (Ján 7,41–43). Netušili však, že Ježiš prišiel naplniť každé proroctvo o Mesiášovi do bodky. V Pánovi Ježišovi sme skutočne slobodní. Ježišovi poslucháči poznali otroctvo z vlastnej skúsenosti a uvedomovali si, že sloboda je prchavou záležitosťou. V Jánovi 8,35 čítame, že “otrok nezostáva v dome natrvalo, ale Syn zostáva navždy.” V Ježišovi dochádza k premene našej identity z otroka na syna. On nám ponúka úplnú, trvalú slobodu a miesto v Božej rodine. Svet sa nás možno pokúsi pošliapať a bude chcieť obmedziť náš vplyv kvôli nášmu veku, pôvodu alebo schopnostiam, to však nič nemení na identite, ktorú máme v Kristovi. V Ňom máme slobodu a žijeme so zámerom. Sme Božími deťmi a stali sme sa súčasťou rodiny, ktorá nás nikdy neopustí, nespochybní a neprestane nás milovať. Pán Ježiš je mocnejší, než okovy hriechu, ktoré nás spútavali.

„poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ „pravda“

Poznať pravdu – kľúčová vec, kľúčová potreba

Dnes je toľko „právd“, každý si háji tú svoju, a mnohí sa idú pobiť až na smrť, sú ochotní nenávidieť a neodpustiť pokiaľ iný neuznajú ich „pravdu“. Určite sme sa neraz stretli s populárnym výrokom „každý predsa máme svoju pravdu, ty si ver tomu ja zas tomu, a všetci sme spokojní.“

Potrebujeme nevyhnutne počuť, poznať a aj prijať PRAVDU o sebe, svojom  srdci, svojich túžbach, svojich hriechoch, svojom vzťahu k Ježišovi Kristovi – lebo iba táto PRAVDA nás môže vyslobodiť od našich závislostí,

Čo potrebujeme zmeniť? Kde vnímame tú najvyššiu potrebu a prioritu? Čo nám ako prvé napadne? Kvôli sebe, kvôli deťom, študentom, ktorí nám boli zverení. Práve oni žijú v tejto pomýlenej a chorej kultúre, ktorá všetko zrelativizuje a ak niečo a priori odmieta, tak je to Biblická pravda – preto sú tak ochotne v otroctve a potrebujú zažiť TOHO? Ktorý má moc vyslobodiť, dať nádej a istotu večnosti.

Otroctvo – „nikdy sme nikomu neslúžili!“

človeku je ťažké pripustiť, že môže byť v niečom otrokom. Že sloboda je veľmi relatívny pojem. Že potrebuje od určitých veci vyslobodiť, že si jednoducho neporadí sám.

židia boli pyšní na to, že sú vyvolení národ, odmietali sa podriaďovať iným vládam, často radšej volili vzburu a smrť ako otroctvo. Teraz počuli z úst Ježiša Nazaretského slová, ktoré sa ich dotýkali na veľmi citlivom mieste.

V Pánovi Ježišovi sme slobodní, aby sme boli svetlom pre svet, majákom nádeje pre naše spoločenstvá a Božími deťmi, ktoré nepochybujú o svojej identite bez ohľadu na to, čo príde.

Premýšľajme a rozjímajme nad týmto slovom: „Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.“2Kor.3,17

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujem Ti, že si ma pozval do svojej rodiny. Ďakujem, že si ma oslobodil od hriechu. Pomôž mi žiť v úplnej slobode a priťahovať ľudí vo svojom okolí ku Tebe a ku Tvojmu nádhernému daru vzkriesenia. Amen.

 Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=W2qcJICiRFE

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.