Som občan neba

Som občan neba

Fil 3, 20; Ef 2, 19
„Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ Fil 3, 20

Tvoja identita znamená omnoho viac než to, ako sa voláš. Pri opise druhých sa častokrát zameriavame na ich vek, farbu vlasov, zamestnanie, pôvod a jazyk v akom komunikujú. Tieto informácie nám pomáhajú predstaviť si človeka, o ktorom sa rozprávame alebo spoznať niekoho, s kým sa máme stretnúť prvýkrát. Avšak identita, ktorú nám dáva Boh je veľmi odlišná od toho, ako nás opisuje svet – a to je dobrá správa! Boh nám hovorí, že sme Jeho deti, vyvolení, milovaní a očistení. A keď veríme v Ježiša ako svojho Spasiteľa, dostávame aj občianstvo v nebi!

Spôsob, akým nás svet definuje, vytvára medzi nami odlúčenie a rozdiely. Tlačí nás do toho, aby sme sa porovnávali, súťažili medzi sebou a povyšovali sa nad ostatných.

Identita, ktorú nám dáva Boh je naopak vždy pozvánkou k jednote a spolupatričnosti. Jeho láska je daná každému jednému z Jeho detí, ktorých poznávacím znamením nie sú dosiahnuté úspechy, ale ich vzájomná láska. V Ježišovi sme obyvateľmi neba. Môžeme sa spoľahnúť na to, že On je naším záchrancom a jedného dňa sa vráti na zem. Kým príde ten deň, kedy budeme môcť byť s Bohom vo večnosti, Pavlov list Filipským nás povzbudzuje, aby sme pevne stáli vo viere. Upínajme sa na to, čo o nás Boh hovorí, usilujme sa žiť život, ktorí prináša dobré ovocie a slávu Božiemu kráľovstvu a milujme jeden druhého.

Ak máš v srdci istotu, že tvoje meno je zapísané v knihe života (tým že uveríš v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a žiješ plný Ducha Svätého v poslušnosti Jeho slovu), tak ti Pán sľúbil, že ti už pripravil v nebi dokonalý a nádherný príbytok so zlatými ulicami, na tak nádhernej parcele, ktorú si ani vo fantázii nevieš predstaviť. Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalichom; Ty mi zaručuješ môj podiel. Na utešených miestach pripadla mi výmena, a veľmi sa mi páči môj podiel.“Žalm 16,5-6 ON chce a má pre teba len to najlepšie. Apoštol to opísal slovami: Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.“1Kor.2,9 Toto je pravda a realita o tvojej novej identite a tvojom vlastníctve.

Nájdime si čas  a rozjímajme nad týmto textom:

„A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie, (príslušne) pospájané, rastie v chrám svätý v Pánovi, a na ktorom aj vy budete v Duchu spolu zbudovaní v príbytok Boží. Ef 2, 19-22

Modlitba Drahý Otče, ďakujem Ti, že si mi dal nový začiatok, keď si mi odpustil moje hriechy a dal novú identitu, nový domov a novú nádej. Modlím sa, aby bol môj život odrazom lásky, ktorú mi ukazuješ, aby sa raz aj ostatní mohli stať obyvateľmi Tvojho nebeského kráľovstva. Použi si ma, aby som mnohým mohol ukázať cestu do nebeského domova. Amen.

Pieseň na povzbudenie“

https://www.youtube.com/watch?v=3bTjZfpK_y8

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.