Som nové stvorenie

Som nové stvorenie

2. Kor. 5, 17
„Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“

Kto si? Kto sme? Čomu o sebe veríme? 

Identitu definujeme ako totožnosť osoby. Dokážeme ju jednoducho určiť podľa vlastnej rodiny, priateľov, osobných záujmov či národností. Často ju formujeme na základe vlastných činov, slov, názorov iných. Vytvárame si je vedome ale aj podvedome. Na základe životných skúseností a vplyvov môžeme mať identitu pravú ale aj falošnú.

Aby sme mohli skutočne poznať sami seba, vedieť, akú máme hodnotu, kým sme, kto nás stvoril, potrebujeme poznať, kým sme v Kristovi. Bez toho, aby sme poznali svoju pravú identitu, nemôže žiť tak, ako to bolo pre nás zamýšľané. V Ježišovi Kristovi máme pevnú, nemennú identitu. Náš život nesie známky Jeho života, smrti a zmŕtvychvstania. Jeho dielo na kríži nás zmenilo a vďaka nemu Mu patríme.

Obeť Pána Ježiša nás obnovuje. On zaplatil dlh za naše hriechy, a tým nám umožnil žiť bez pocitu viny a hanby.

Dokážeme prijať správu a uveriť slovám Písma, že sme boli nielen zmierení s Bohom, ale stali sme sa aj novými stvoreniami? Ak niekoho poznáme celý život, môže byť ťažké prijať, že sa skutočne zmenil, pokiaľ hodnotíme iba to, čo vidíme. Apoštol Pavol nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nesústredili na to, čo je na povrchu. V Pánovi Ježišovi sme novým stvorením, máme novú identitu. Svoje staré spôsoby, myšlienky a pohnútky môžeme nechať v minulosti  - „staré veci sa pominuli, sú preč.“

Na ceste s Pánom Ježišom môžeme krok za krokom kráčať k slobode, k radosti, k naplneniu potenciálu, ktorý Boh do nás vložil – „nastali nové veci.“

Ľudí okolo nás nepresvedčia len slová a pekné frázy, musia vidieť „nový život“, novú identitu, hodnoty, správanie v praxi. Aby mohli uveriť alebo aspoň premýšľať o hodnotách kresťanstva, potrebujú dôkaz – vidieť živého Ježiša Krista, Boha, ktorý reálne mení životy v nás a skrze nás.

A práve naša mládež, ktorá o malú chvíľu zasadne do školských lavíc (modlime sa, aby to nebolo za monitory počítačov), zúfalo potrebuje v tomto svete lží, falošných profilov a sociálnych sietí vzory a príklady ľudí s pevnou a pravou identitou ukotvenou v Bohu – svojich učiteľov.  Potrebuje zažiť ľudí, ktorí vedia kým sú v Bohu, akú majú skutočnú hodnotu a neboja sa o tom hovoriť, žiť a denne byť tým najlepším príkladom.

Modlitba: Svätý Otče, ďakujem Ti za Ježiša a za to, že v Ňom môžem byť novým stvorením. Túžim žiť na Tvoju slávu tak, aby bolo zjavné, že som Tvojim dieťaťom. Pomôž mi kráčať v slobode a zanechať za sebou všetko staré. Túžim pochopiť, kto naozaj som. Amen

„Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli nového, ktorý sa obnovuje ku pravému poznaniu podľa obrazu svojho Stvoriteľa.“ Kol. 3, 9-10

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=lX9fBBrsGhg

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.