Som milovaný

Som milovaný

1J 4, 10-19; Rim 8, 35-39
„Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy.“

Slovo “milovať” sa v bežnej reči používa v mnohých rozličných spojeniach. Hovoríme, že milujeme svoje nové topánky, svojho manžela/manželku, milujeme knihu požičanú z knižnice a tiež milujeme svoju obľúbenú kávu. Keď hovoríme o láske, často máme na mysli pocit či emocionálnu odpoveď na určitý zdroj potešenia. Naša láska občas aj vyprchá, a to nás núti nahrádzať vzťahy a veci niečím novým.

Božia definícia lásky nie je založená na našom prežívaní, ale na tom, čo nám zjavil On skrze život a smrť Ježiša Krista. Láska prichádza od Boha - zostúpila k nám z nebies vo fyzickom tele Ježiša Krista. Dostali sme nepredstaviteľný dar, ktorý si nikdy nebudeme môcť zaslúžiť. V 1. liste Jánovom 4,19 sa píše, “my milujeme, lebo on nás miloval prvý.” Ak je naša identita pevne zakorenená v láske, ktorou nás miluje Tvorca vesmíru, budeme oplývať láskou k druhým. Božia láska sa nemení a nie je závislá od našich skutkov. Božia láska nikdy nesklame.

Láska – je hnacia sila Božieho Jednania. S Bohom nie sme zmierení preto, že by Kristova obeť nejako zmenila Boží postoj k nám, ale pretože Božia láska poslala Krista ako spôsob, ktorým by hriech, ktorý nás oddeľuje od pochopenia jeho lásky, mohol byť navždy odstránený.

       J.3,16 „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“

Kristus – najväčší dar

Boh                                                       najväčší Milovník

Tak miloval                                            najväčší stupeň

Svet                                                       najväčšie spoločenstvo

Že dal                                                    najväčší čin

Svojho jediného Syna                           najväčší dar

Aby každý                                             najväčšia príležitosť

Kto verí                                                  najväčšia jednoduchosť

V neho                                                   najväčší pôvab

Nezahynul                                             najväčší sľub

Ale                                                         najväčší rozdiel

Mal                                                        najväčšia istota

Život večný                                           najväčší majetok


Premýšľajme a rozjímajme nad týmto slovom:

„Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.“ R 8, 35-39

Modlitba“ Otče, ďakujem Ti, že ma miluješ a nazývaš ma svojou milovanou. Prijímam to ako súčasť svojej identity a túžim tiež milovať druhých. Pomôž mi milovať obzvlášť tých, ktorým bolo ublížené, ktorí sa cítia byť osamelí alebo opustení. Len Tvoja láska je dokonalá, a ja som za ňu tak vďačná. Amen.

 Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=OSowLIoSXgQ

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.