PRVÉ ZASĽÚBENIE

PRVÉ ZASĽÚBENIE

Text: Gen 3, 15
Vedeli sme, že prvý sľub, ktorý Boh dal, sa týkal Vianoc? V 1.Knihe Mojžišovej čítame, že keď Adam a Eva prvýkrát zhrešili v záhrade Eden, ľudstvo bolo oddelené od Božej prítomnosti. Hriech nás okradol o nevinnosť a učinil nás nečistými. Pretože Boh je svätý a dokonalý, nemôže byť vo vzťahu s tým, čo je nečisté. Toto oddelenie zlomilo Božie srdce, pretože nás miluje viac, ako sme kedy vedeli. Boh ale okamžite vytvoril plán nášho zmierenia s Ním. Od samého začiatku ľudskej existencie bude Ježiš vždy súčasťou príbehu.

Boh dal Satanovi v ten deň vedieť, o čo pôjde. Povedal: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš /schvatneš/ pätu!“ Gen 3, 15 Niekde pozdĺž rodovej línie, medzi potomkami Evy, má prísť Spasiteľ, ktorý navždy zbaví Satana jeho sily, ktorou oddelil Boha od človeka. Satan, keďže to vie, sa ho so všetkou svojou mocou pokúsi zastaviť, ale Spasiteľ mu rozšliape hlavu. Z toho niet návratu! Diabol vie, že prehral, a že je už len otázkou času, kedy príde aj pre neho definitívny koniec.

Vianoce znamenajú začiatok Božieho procesu na obnovenie nášho vzťahu s Ním prostredníctvom Novej zmluvy. Svet čakal tisíce rokov na Božieho zasľúbeného Spasiteľa a nakoniec prišiel. Ten, kto dokáže navždy poraziť hriech a smrť, sa stal Emanuelom -"Bohom s nami" Mt 1, 23

Keď vstupujeme do tohto adventného obdobia, zameraj sa na splnenie prvého Božieho zasľúbenia. Uvedom si, že Boh je verný svojmu slovu a premýšľaj o pravde, že ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho dokonalého Syna, aby sa narodil do hriešneho sveta a mohol mať s tebou vzťah. Veď predsa: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“J.3,16-17  Premýšľajme a modlime sa, ako môžeme tú najpodstatnejšiu správu pre tento svet, že Boh našiel cestu a spôsob ako sa zmieriť s človekom, aby ten nebol odsúdený ale zachránený, hovoriť ľuďom okolo nás.

Modlitba: Otče, som ohromený, že Tvoja prvá reakcia na náš hriech bola zasľúbením, že nás to od Teba naveky neoddelí. Ďakujeme, že od samého začiatku si bol rozhodnutý poslať Pána Ježiša, aby si tak pre nás vytvoril vzťah s Tebou. Keď sa tento rok blížia Vianoce, hlbšie nám poodhaľ to, čo si dosiahol, keď Ježiš prišiel na svet. Dovoľ nám zažiť radosť, ktorú si cítil, keď sa narodil Tvoj Syn, Pán Ježiš a naplnilo sa Tvoje zasľúbenie.

(zamyslenie upravené z „my.Bible.com)