PREČO IM POMÁHAŤ

PREČO IM POMÁHAŤ

Luk 10, 30-37

Pred niekoľkými dňami naše rodinné spoločenstvo urobilo zbierku potravín. Po všetkých dohodách som naložil všetko do kufra auta a zaniesol to do konkrétnej domácnosti. Štyri matky asi štrnástich detí. „Kde je nejaký chlap, kde sú otcovia?“ pýtal som sa. „Zbil ma a zobral peniaze,“ hovorí žena s monoklom a popáleným krkom. „Bojíme sa, pán farárko, že nás vyhodia, lebo toto je len podnájom.“ Vyložil som potraviny, biblické maľovanky a kalendáriky pre deti. „My sa modlíme každý deň, farárko.“ Požehnal som ich a zdôraznil, že tieto dary sú od rodín, ktoré majú tiež deti. Matky na materskej či rodičovskej, nemožnosť zamestnať sa, jednoducho neriešiteľná situácia. Buď „obvolávajú“ všetky fary a organizácie, alebo... Sú však odkázaní na zmilovanie a pomoc...

               Dnešné slovo Božie nás pozýva vnímať dielo Pána Ježiša Krista konkrétne. Boh sa nad nami zmiloval v Ježišovi Kristovi. Hoci nás veľkonočné udalosti pozývajú k vnútornej premene skrze pôst, modlitbu a zjednotenie s Bohom, tiež nás volajú vieru dokázať najmä vo vzťahu k blížnemu. Samaritán sa volal milosrdným preto, lebo odložil všetky predsudky a vo svojom konaní sa stal blížnym. Pri rozprávaní tohto príbehu sa vynára motív lásky. Keď sa Boh nado mnou zmiloval, keď má Boh ku mne toľko lásky, keď mi je Boh blízky, komu som teda blížny? Nie emočne, nie citovo, nielen srdcom, ale skutočne fyzicky, reálne. Ku komu som milosrdní?

Buď vnímavý a snaž sa zameriavať nielen na svoj úspech, ale aj na bolesť okolo. Aj dnes je okolo nás množstvo ľudí, ktorí prežívajú „utrpenie“. Padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli. Mnoho ľudí žije v takomto stave. Pod mostom, na ulici, v osade či doma s rodinou, no v katastrofálnych podmienkach pod denným nátlakom. Pán Ježiš nás pozýva konať milosrdenstvo. Mt 9,12-13: „On to počul a povedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov.“ Veľkonočný kríž a cesta na Golgotu nás neupozorňuje len na naše vykúpenie, ale aj na bolesť okolo nás, ktorej je, žiaľ, dosť.

Prekonaj predsudky, prestaň súdiť a skús pomôcť. Musíme prekonať chuť riešiť príčinu a tiež chuť zistiť, akú veľkú mieru zavinenia zohráva konkrétna osoba. Pán Ježiš kráča na Golgotu. Ak by riešil príčinu celého diela spasenia, nikdy by nemohol vykonať „obeť zmierenia“. Láska prekonáva predsudok. Mt 25,45 „Vtedy odpovie im: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, mne ste neurobili!“ Je ťažké skúmať príčiny a odosobniť sa. Je ťažké prehliadnuť aj možnú vypočítavosť. Ale určite je niekto v tvojom okolí, pre koho bude tvoja pomoc skutočnou pomocou, doslova pomocou z neba, milosrdenstvom.

Dovoľ Bohu, aby bol tvojou mysľou. Počúvať Božie slovo znamená aj dovoliť Pánovi Ježišovi, aby menil náš názor a naše myšlienky. „Čo si myslíš, kto mu bol blížny?“ Pán Ježiš nám kladie otázky dotýkajúce sa otázok lásky a konkrétnej pomoci. Ako veriaci máme často utvorený názor, žijeme s určitým odstupom vo svojej nábožnosti a bohoslužobnom živote a sme presvedčení o určitých mechanizmoch. Dovoľ Kristovi, aby menil tvoj názor. Nechaj sa prekvapiť. „Choď a rob podobne“.

Modlime sa za trpiacich, ktorí denne bojujú s bolesťami, s tyranstvom, ktorí denne akoby padli lotrom do rúk. Prosme, aby napriek utrpeniu mohli okúsiť dotyk lásky a milosrdenstva, aby títo ľudia nestratili vieru, že Boh na nich nezabudol a aby ich srdcia neboli tvrdé ako kameň voči pomoci a láske.

Modlime sa za služobníkov, aby pribúdalo „milosrdných samaritánov“, aby Pán Boh viedol srdcia ľudí k pomoci a milosrdenstvu, aby sme boli viac všímaví a ochotní rozdať sa, aby sme boli naplnení milosťou Kristovou. Modlime sa, aby naša viera nebola zameraná len na naše ego, kde budeme zažívať odpustenie bez vnútornej zmeny a prejavovania praktickej každodennej lásky.

Modlime sa za členov cirkvi, aby boli otvorení uvažovať a hľadať v Písme sebareflexiu. Vnútrocirkevné zápasy a náboženské dialógy často hovoria o zbožnosti jedincov. Prosme, aby Pán Boh menil svoju cirkev skrze svoje Slovo, aby všetky naše bohoslužby boli časom, kedy poznávame Ježišovu lásku, ktorá nás premieňa a pozýva k službe a k láske k Bohu a k ľuďom.

Čítajme si dnes pozorne a s modlitbou Ev. Jána 13. kapitolu 

Piesne na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=LdHvh8-MO40

https://www.youtube.com/watch?v=8U36GSHdoPQ

 

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.