PANE, POMÔŽ MI

PANE, POMÔŽ MI

L 9, 49-55 (Ef 3, 14-21)
PANE, POMÔŽ MI!
Ježiš, pomôž mi, keď sa cítim sám bezradný, bezmocný voči sebe, voči druhým, voči Tebe.
Ježiš, pomôž mi, keď neviem, ako pomôcť druhým a ani sebe samému.
Ježiš, pomôž mi, keď stretám ľudí, čo sa utápajú v bezmocnosti, do ktorej ich stavia alkohol, choroba, utrpenie, sebectvo, drogy, závislosť na peniazoch, neresť, moc, podvody, zlé vzťahy. Ukáž mi, ako im môžem pomôcť.
Ježiš, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje beznádej.
Ježiš, pomôž mi, keď sa dostávam na pokraj svojich síl.
Ježiš, pomôž mi, keď cítim, ako sa ma zmocňuje myslenie a duch tohto sveta.
Ježiš, pomôž mi, keď strácam vnímavosť a zmysel pre Božie veci.
Ježiš, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje pokušenie a ja opätovne zlyhávam.
Ježiš, pomôž mi, keď na Teba zabúdam a všetko chcem riešiť svojimi vlastnými silami.
Ježiš, pomôž mi, keď som príliš zranený postojmi a správaním druhých a cítim sa slabý niečo na to povedať.
Ježiš, pomôž mi, keď sa nechávam unášať svojimi urazenými citmi a zraneniami druhých.
Ježiš, pomôž mi, keď sa stretám s nepochopením, s ponižovaním, odporom, posmechom.
Ježiš, pomôž mi, keď sa dostávam do zajatia sebaklamu.
Ježiš, pomôž mi, keď sa ma zmocňuje strach.
Ježiš, pomôž mi, aby som prichádzal k Tebe vo všetkých situáciách svojho života.
Ježiš, pomôž mi, aby som sa nenechal odradiť ťažkosťami.
Ježiš, pomôž mi, aby som Ti vedel veriť a dôverovať.
Ježiš, pomôž mi, aby som Ti neprestal veriť, aj keď mi neodpovedáš, aj keď zostávaš ticho na moje prosby.
Ježiš, pomôž mi, aby som bol pokorný.
Ježiš, pomôž mi, aby som vedel veriť v nádeji proti všetkej beznádeji.
Ježiš, pomôž mi, aby som Ťa neprestával prosiť, aj keď sa zdá, že je všetko zbytočné.
Ježiš, pomôž mi, aby som v pokore prijímal i to, čo sa mi protiví a s čím nedokážem súhlasiť, ak je to tvoja vôľa.
Ježiš, prosím Ťa o milosť Tvojho Ducha, aby som sa mohol modliť s vierou vnímavou na Tvoju prítomnosť, aby som sa mohol modliť tak, aby ma modlitba menila a utvárala vo mne človeka, akého chceš mať zo mňa Ty.

Naplň ma, prosím, svojím Duchom, aby rástla moja viera a láska k Tebe, aby ma vždy a všade viedlo Tvoje svetlo, Tvoja múdrosť, aby ma sprevádzal Tvoj pokoj, aby som bol schopný hľadieť Tvojimi očami, milovať Tvojou láskou, vnímať Tvojím srdcom, hovoriť Tvojím slovom, trpieť Tvojím krížom, plniť Tvoje poslanie, zostávať v Tvojej láske. Amen. (zdroj Evanjelizácia Eu)

Čítajme si dnes pozorne a s modlitbou Ev. Jána 12 kapitolu

Pieseň na povzbudenie

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.