Je mi odpustené

Je mi odpustené

Ef 1, 7-8
„V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou.“

Slovo “odpustiť” znamená zmazať dlh, prepáčiť, ospravedlniť priestupok.

   Odpustením sa pokúšame dať vzťah s človekom znovu na úroveň v akej sa nachádzal. Samozrejme to nie je také jednoduché, hlavne keď sa jedná o vážne zranenia, zrady a ublíženia, ktoré nás zasiahli veľmi hlboko a bolestivo. 

Občas sa nám môže tiež zdať, že chyby, ktoré sme urobili v minulosti, majú nezmazateľný vplyv na našu identitu. Asi by sa nikto z nás iným nepredstavil vymenovaním svojich zlyhaní a hriechov, ale pravdepodobne sa nám už stalo, že sme druhých opisovali na základe zranení, ktoré nám spôsobili.

      Prvým krokom k odpusteniu je nedívať sa na konflikt len z našej strany. Ak sa na to pozrieme zo strany nášho “nepriateľa”, zistíme, že aj on môže byť obeťou, napríklad obeťou zlej výchovy, vlastných priateľov, vnútorného hnevu. A mali by sme si tiež uvedomiť, že každý má svoje pocity a my nemôžme vidieť len tie naše.

„Nech je vám teda známe, bratia, že prostredníctvom neho sa vám ohlasuje odpustenie hriechov a všetkého, čo nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon. V ňom je ospravedlnený každý, kto verí.“13,38-39

Boh nás vidí inak, ako svet. ON hľadí na naše srdcia a ak prijmeme Jeho Syna, ktorý za nás zomrel na kríži ako svojho záchrancu, získavame novú identitu – je nám odpustené. Celý dlžobný úpis, ktorý bol proti nám je odstránený – obeťou Pána Ježiša na kríži – čítaj Kol.2,13-15

Odpustenie hriechov sa netýka iba malých hriechov a nie je len dočasné. Boh odpúšťa úplne a dokonale. Boh nám nepripomína naše chyby z minulosti a nedefinuje nás na základe nich. V Kristovi je nám naozaj a reálne odpustené! Dokážeme tomu veriť? 

Keď žijeme ako Božie deti, ktorým je úplne odpustené, naše srdcia budú plné vďačnosti za dar, ktorý nám Boh dal a budeme schopní odpustiť sami sebe aj druhým.

Premýšľajme a rozjímajme nad týmto slovom Písma:

„navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!“Kol.3,13

Modlitba:  Pane, ďakujem Ti, že mi v Ježišovi ponúkaš odpustenie a obnovenie vzťahu s Tebou. Pomáhaj mi prosím nazerať na seba cez optiku odpustenia a dávať tento dar zadarmo aj druhým. Amen

Pieseň na povzbudenie

https://www.youtube.com/watch?v=gGZQQh_Wimo

zaujímavý link na tému odpustenie:

https://www.gotquestions.org/Slovencina/prijat-odpustenie-Boha.html

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.