DÉMON ŤA CHCE ZNIČIŤ

DÉMON ŤA CHCE ZNIČIŤ

Text: Luk 4, 31-38

Čo zastavovalo a fascinovalo ľudí, ktorí počúvali Ježiša? Čo bolo v Jeho slovách iné, zvláštne, že boli ochotní za ním ísť v tak veľkých zástupoch? A pritom boli Jeho slová neraz veľmi priame, nekompromisné, konfrontujúce, žiadne sladké reči, falošné uistenia či zakrývanie reálneho stavu ľudského srdca s frázami typu: „ale nejako bude“, alebo „no veď všetci sme hriešni“, či „veď to nakoniec aj tak dobre dopadne“, a podobné nezmysly. Nie. Toto z úst Pána Ježiša nikde a nikdy nik nepočul. A napriek tomu za ním ľudia išli a stále idú. Veď si pozrime, čo je napísané na konci kázne na hore, ktorú čítame v Matúš. Evanjeliu a ktorej slová sú veľkou  výzvou a veľmi vysokou latkou. „Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.“7,28-29 Podobné slová čítame v dnešnom príbehu. „Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval. Obdivovali ho a žasli nad jeho učením, lebo v jeho slove bola moc.

Bola to Kristova prirodzená autorita, ktorá vyvolávala u ľudí také reakcie a obdiv. Neodvolával sa na iných ľudí, ako to robili farizeji, pretože svoju autoritu mal priamo od Boha. A ľudia, ktorí celý život počúvali len zákonníkov a farizejov mali s čím porovnávať. Na iných miestach čítame, že aj toto bol jeden z dôvodov tej veľkej nenávistí týchto duchovných predstaviteľov voči Pánovi Ježišovi.

               Jedným z prvých skutkov – okrem vyučovania – po tom, ako v synagóge v Kafarnaume oznámil, že sa pri ňom splnilo Izaiášovo proroctvo (Luk. 4,16-21) bolo to, že sa stretol s démonmi.

V službe Pána Ježiša tu na zemi bolo Jeho primárnym záujmom konfrontovať duchovný svet temna a ničiť diablove skutky. V 1.liste Jánovom to čítame: „Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky.3,8

Premýšľame, milé sestry a bratia, či pričasto nedávame svojim jednaním či myšlienkami „miesto diablovi.“ Boh nám dal do rúk duchovné zbrane a hlavne kompletnú duchovnú výzbroj (list Ef.6,10-18)

Žiaľ až pričasto si nepripúšťame, že je okolo nás veľmi reálny duchovný svet, ktorý ma priamy vplyv a dosah na telesný svet, v ktorom žijeme. A týka sa nás, či tomu veríme, alebo nie. V tom je diablovo majstrovstvo ako „otca lží“ (J.8,38-47), že dokonale presvedčil väčšinu ľudí, že on ani Boh neexistuje, že duchovný svet je mýtus a výmysel pre slabomyseľných, ktorí potrebujú „duchovné barličky“. Nie sme tým náhodou aj my ovplyvnení a oklamaní. Naturalizmom a racionalizmom postmodernej doby, ktorá sa smeje so všetkého duchovného a pravého Boha a Pána nahradila uctievaním stvorených veci a človeka? (Rim.1,20-25)

Moji drahí a milovaní v Pánovi, stojme pevne v pravde Slova a poslušnosti Duchu Svätému a ten zlý sa nám nebude môcť dotknúť. Majme myseľ plnú slova a chvály a budeme vedieť ako obstáť a víťaziť. 

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=MiIBW7vx59Q&list=RDF9k70wGCjbY&index=6

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.