8. ZÁSAD PRE ŽIVOT

8. ZÁSAD PRE ŽIVOT

Text: R 12, 9-16

               V dnešnej dobre sme naučení fungovať na zoznamoch, na splnení určitých bodoch a krokoch ako dosiahnuť to, čo chceme, v čom sa chceme zlepšiť, zmeniť, namotivovať. Všetci to poznáme:

-        7. dňová zaručená diéta

-        10. rád, ako správne vychovávať deti

-        8. krokov k zdravému spánku

-        9. motivačných cvičení, ktoré naštartujú tvoj život a kariéru

.....   dalo by sa veľmi dlho pokračovať. Tým nechcem povedať, že to je všetko zle a máme to ignorovať. V mnohých prípadoch sú to užitočné rady, praktické návody a usmernenia, ktoré sa, keď sú očíslované a zosumarizované, dobre čítajú aj pamätajú a nezriedka vedia aj pomôcť. A sám ich neraz využívam.

Samotné Písmo má svoje zoznamy, rady a odporúčania na to, aby sme s Božou pomocou išli v živote správne, žili múdro a zodpovedne. Lenže keď to hovorí Božie slovo s autoritou, tak to má inú váhu a dôležitosť, ako keď to povie motivačný rečník. BOHU IDE O NÁŠ VEČNÝ ŽIVOT, ZMIERENIE A DOKONALÚ RADOSŤ, KTORÁ VYCHÁDZA Z VNÚTRA, Z NOVÉHO SRDCA. Premýšľajme nad dnešnými Pavlovými slovami:

-        „Láska nech je nepokrytecká“ – čistá, priehľadná, pravdivá (1Kor.13,4-8)

-        „Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra“ – ale musíme vedieť rozlíšiť dobro od zla, preto potrebujeme Písmo a Ducha Svätého. Tu veľký pozor, lebo dnešný svet si „pravdu“ odhlasuje a pričasto je názor a pravda sveta v priamom rozpore s Božím slovom

-        „Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske /milujte sa navzájom bratskou láskou/, predbiehajte sa navzájom v úctivosti“ – máme si niesť bremená, stáť jeden za druhým a nezištne si pomáhať. V tom by mala byť cirkev jedinečná

-        „Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi.“ – nech je naše srdce ochotné, túžiace a zapálené pomáhať, niesť evanjelium – Božiu 100% vakcínu proti smrteľnému vírusu hriechu. Tu ide reálne o život!!! Nech nás v tom Duch Sv. zapaľuje, rozohňuje

-        „Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ – praktické rady pre duchovný život – radosť, trpezlivosť, vytrvalosť – cnosti, na ktorých potrebujeme pracovať a v ktorých sa potrebujeme veľmi povzbudzovať

-        „Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní“.

-        „Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.“ – Toto dokáže len ten, ktorý bol sám premenený Pánom Ježišom, prežil Jeho odpustenie v hlbokom pokání a teraz vie, že modliť sa za nepriateľov a žehnať im je Boží dar a privilégium, že to je miesto, kde sa mení duchovná realita a moc neba zostupuje na zem (Mat.5,43-48)

-        „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.“ Pomáhajme si s nesením bremien, dnes hlavne tých duševných a duchovných. Urobme si čas na vypočutie toho druhého, na súcit, pohladenie a ak je to nevyhnutné aj na pravdu v láske

Odporúčam si urobiť dnes v modlitebnej chvíľke čas a s modlitbou premýšľať nad každým odsekom. Pýtajme sa Pána, čo konkrétne týmto chce povedať mne, v čom ma chce povzbudiť, usmerniť, napomenúť, z čoho potrebujem robiť pokánie a zmeniť to.

„A Boh pokoja nech je s vami.“

Pieseň na povzbudenie:

https://www.youtube.com/watch?v=8fZokA2751I

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.