Slabé miesto

Slabé miesto

Marek   14, 26-31

Každý  máme slabé miesta na ktoré diabol útočí vždy keď nastane možnosť. Využije náš strach a slabú vôľu, slabosti, ktoré hlboko vnútri často potláčame... Aby sme išli proti tomu, kto nás najviac miluje.
Všetko je však vopred dané a predurčené. Náš Pán vie o každom našom kroku, zlyhaní... Vie kedy padneme aby nám pomohol opäť vstať, keď o to požiadame. Napomína a poukazuje na nesprávnosť nášho konania.
Určite sa vám to stáva. Robíte niečo a nedarí sa. Zase sa pokúšate a zase sa nedarí. Niekto by povedal, že to nesmiete len tak vzdať.  Ja v tom vidím Božie vedenie a Božiu prozreteľnosť.  
Ak nás Duch Svätý vedie, ak nás stráži a my máme celé srdce otvorené pre jeho hlas, rozpoznáme, že len chce aby sme išli správnou cestou, tou Božou. Preto už nie je ťažké rozoznať to zlé a dobré, preto je ľahší  život s Jeho pomocou.
Niekedy to vyzerá ako by sme boli naozaj len márne bábky v rukách Božích ako to naši neveriaci priatelia často konštatujú. Nie je to však tak, veď nám bola daná slobodná vôľa...je to len o tom, že nás Pán pozná lepšie ako mi seba samých.  Amen

Niekoľko úloh:
1. Pán Ježiš nás veľmi dobre pozná a vie ako sa v  tej – ktorej situácii zachováme. Tak poznal aj Petra a vedel, že Peter Ho zaprie, aj keď sám Peter tvrdil opak. Prečítaj si biblický text ešte raz z Biblie a napíš nám:  koľkokrát mal kohút zaspievať a koľkokrát mal Peter zradiť.
2. Skús na internete pohľadať ako sa slovo kohút povie v cudzích jazykoch, teda anglicky, nemecky, maďarsky, česky, poľsky. 
3. Ak máš doma tlačiareň môžeš si vytlačiť obrázok a preopakovať si jednoduchú matematiku a pritom vymaľovať kohúta a ak nemáš tlačiareň, môžeš podľa predlohy skúsiť si sám / sama toho kohúta nakresliť. 


Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.