Nezapieraj!

Nezapieraj!

Marek 14:66-72

A je to tu! Už ste iste niečo očakávali. Čakali ste, že sa niečo stane. Napríklad: oslavu svojich narodenín, výlet, dobrú známku v škole, možno nejaký zázrak alebo niečo výnimočné. Jednoducho ste vedeli, že sa to stane. Keď budete starší, budete také veci vedieť oveľa častejšie. Opýtajte sa napr. svojej mamy - určite vám povie, že veľakrát skôr ako jej niečo poviete alebo niečo urobíte, o tom už vedela. Jednoducho sa stane to, čo čakala.

28.4. sme hovorili o jednej Ježišovej predpovedi. Dnes sa plní. Peter bol zvedavý, čo sa s Ježišom stane. Najprv utiekol spolu so všetkými učeníkmi a opustil Ježiša, ale potom sa vrátil. Dostal sa blízko vyšetrovacej miestnosti. Na nádvorí boli aj ďalší ľudia a tí ho konfrontovali s tým, či pozná Ježiša: Poznáš Ho?

Peter 3x povedal: NIE!. Veľmi smutný príbeh, čo poviete? Predstavte si, že by sa k vám váš najlepší priateľ nepriznal, že by povedal, že vás nepozná, keby vás ignoroval a tváril sa, že vás nevidí. Isto by ste boli smutní. Presne toto urobil Peter - zaprel, povedal, že on s Ježišom nič nemá. Nie raz, ale 3x.

Nehnevajte sa na Petra, my robíme to isté. Keď si namiesto náboženstva vyberieme etiku, lebo veď všetci idú na etiku. Keď sa pridáme k iným, keď sa vysmievajú Ježišovi alebo tým, čo chodia do kostola. Aj my Ježiša zapierame, keď naši kamaráti berú Božie meno nadarmo a my im nič nepovieme. Keď sa hanbíme povedať, že aj my veríme, aby sme nestratili kamarátov. Aj my Ježiša zapierame, keď sa nemodlíme, nečítame si Bibliu, keď nechodíme do kostola, keď nerobíme dobré skutky.

V inom evanjeliu je napísané (Lukáš 22:61-62): "Vtedy obrátil sa Pán a pozrel na Petra. I rozpomenul sa Peter na Pánovo slovo, ako mu povedal: Prv ako kohút dnes zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel a žalostne zaplakal". A Ježiš mu odpustil.

Ak sa nám aj stalo, že sme Ježiša zapreli, musíme Mu to vyznať v modlitbe a On nám odpustí. Ale už to nesmieme robiť, lebo je napísané: "Preto ktokoľvek ma vyzná pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach" (Matúš 10:32-33).

Nehanbime sa za Ježiša, On sa nehanbil ísť za naše hriechy na kríž.

Modlitba: Pane Ježiši, vďaka Ti, že si sa nehanbil ísť za mňa na kríž. Odpusť mi, že ja sa niekedy za Teba hanbím. Pomôž mi vždy sa priznať k tomu, že Ťa poznám. Amen.

Aktivity:

Najmenší - kto ku komu patrí? Ku komu sa priznajú? Vytlač si obrázok alebo nakresli aj iné zvieratká v pároch.

Starší - Peter 3x zaprel, ale potom sa 3x rozhodol, že bude Pánovi Ježišovi slúžiť. Prečítaj si ev. podľa Jána 21 a porovnaj tieto dva príbehy. Môžeš ich aj nakresliť - na jednom by mal byť Peter smutný a na druhom by mal byť šťastný.

Najstarší - vieš si spomenúť, kedy si zaprel Ježiša? Napíš si to na papier a pros Pána o odpustenie. Urob rozhodnutie, že to už robiť nebudeš a že sa k Nemu priznáš.

Všeobecné - priznať sa k Ježišovi môžeme na aj FB. Čo keby ste si dali do statusu: Verím v Ježiša. Verím Ježišovi. Nájdete v sebe na to odvahu?

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.