Nemám rád...

Nemám rád...

Každý z nás niečo neznáša alebo nemá rád. Ja napríklad nemám v láske veľa snehu alebo takéto daždivé počasie. Tiež nemám rada, keď mi ľudia klamú. A z jedla nemám v láske morské plody. Čo nemáte radi vy?
Myslíte si, že Pán Boh tiež niečo nemá rád, neznáša?
Jedno určite Pán Boh nemá rád a to je hriech. Je smutný z toho, že robíme veci, čo sa Mu nepáčia a nerobíme to, čo od nás žiada. Keby sme chceli vedieť, čo konkrétne nemá Pán Boh v láske, mohli by nám pomôcť Božie prikázania - viete koľko ich je a aké sú?
V knihe Prísloví je tých hriechov, ktoré Pán Boh neznáša vymenovaných 7:
pyšné oči - keď sa na niekoho dívame zhora a myslíme si o ňom len zlé veci, keď sa povyšujeme, že my vieme niečo lepšie alebo sa človeku vysmievame, že on niečo nedokáže... Koľkokrát sme sa aj my pyšne pozerali na iných, lebo sme chceli vyniknúť, byť lepšími?
falošný jazyk - keď klameme, hovoríme polovičnú pravdu, keď hovoríme niečo, čo si naozaj nemyslíme. Keď vravíme niečo len preto, že to ten druhý chce počuť. Aj my sme už niekedy povedali klamstvo, lebo sme sa báli povedať pravdu alebo preto, že sa nám páčilo klamať.
ruky, čo prelievajú nevinnú krv - možno si poviete, že sa nás to netýka. Ale Pán Ježiš nám pripomína, že ak o niekom povieme, že je blázon, už sme ho zabili slovom. Takže aj nás sa týka tento hriech - ak niekomu povieme debil, blázon, idiot a pod., aj my tomu človeku ubližujeme slovami, ktoré sú ako dýka, spôsobujú bolesť.
srdce, čo snuje podlé plány - keď si naplánujeme, že niekomu ublížime, že budeme podvádzať. Keď nemyslíme na to, že máme konať dobro, ale radšej robíme zlé veci - keď sa chceme pomstiť alebo niekoho ohovoríme a pod.
nohy, čo náhlivo bežia za zlom - niekedy aj my utekáme, aby sme urobili niečo zlé, napr. ukradneme kamarátovi hračku, spolužiakovi peniaze, utečieme von, aby sme doma nemuseli pomáhať a pod. Tento hriech je o tom, že namiesto toho, aby sme konali dobro a boli v tom aktívni, konáme zlo, až tak veľmi chceme robiť zlé veci, že za nimi doslova bežíme.
falošný svedok, čo šíri lži - my síce nie sme na súde, ale aj my šírime klamstvá o druhých. A počul si... a už si vymýšľame svoj vlastný príbeh o udalosti, ktorá sa stala. Alebo keď sa nás niekto opýta, či to my sme rozbili vázu, klameme a nepovieme, že sme to boli my.
ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi - no to je ten, kto namiesto toho, aby upokojoval dvoch rozhádaných ľudí, ešte viac ich dráždi. Každému povie niečo iné, šíri klamstvá a pripomína chyby blížneho, kto pritakáva, aj keď niečo nie je pravda a pod. Teda namiesto pokoja šíri nepokoj.
Viete, čo je spoločným znakom všetkého? SEBECTVO. Chceme, aby všetko bolo podľa nás, aby nám bolo dobre, aby sme my boli prví. A toto Pán Boh nemá rád. Je radšej, keď myslíme na druhých, keď im pomáhame, pekne o nich hovoríme, keď sa snažíme o dobro medzi ľuďmi.
Takže dnešná úloha spoločná pre všetkých (a nielen dnešná): skúsme dnes robiť to, čo sa Pánu Bohu páči a urobme dnes voči iným ľuďom aspoň jeden dobrý skutok: pomôžme, povedzme niečo pekné, zastaňme sa druhého, upokojme, ak sa niekto háda a pod. A Pán Boh bude rád