Getsemane

Getsemane

Mk 14,26-31

Ježiš aj s učeníkmi prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. Getsemane bola záhrada, možno by sme ju dnes nazvali parkom alebo hájom. Pán Ježiš sa v tej záhrade chcel modliť a povedal učeníkom, aby sa snažili nezaspať kým sa on bude modliť. Odišiel  od učeníkov ďalej a modlil sa.
Chcete vedieť ako sa Ježiš modlil? Akými slovami sa modlil a o čo Pána Boha prosil? Na priloženom obrázku vidíme Ježiša ako sa modlí: kľačí na kolenách, je opretý rukami o skalu, hlavu má zdvihnutú k nebu ( toto je najčastejší obraz zobrazovania Ježiša v Gesemanskej záhrade) v Biblii, v našom dnešnom texte máme napísané, že padol na zem. V modlitbe Pánu Bohu hovoril, že vie, že to, čo ho čaká bude ťažké; prosil Boha, že ak je to možné, aby ho to zlé minulo – no ak to možné nie je, nech mu Pán Boh pomôže to vydržať.
Keď sa Ježiš vrátil k učeníkom zistil, že zaspali. Mal pocit, akoby ho opustili a cítil sa sám. Učeníkov upozornil na to, že spia a opýtal sa ich, že či nemohli aspoň hodinku vydržať. Ježiš však od nich zase odišiel a zase sa modlil a zopakoval tie isté slová ako predtým.  A predstavte si, že zase keď sa Ježiš vrátil, zase našiel učeníkov spať. Už sa trocha asi aj hneval a povedal im: vy len spíte, odpočívate a mňa dajú do rúk hriešnikom, už sa približuje môj zradca.
Pán Ježiš sa modlil zatiaľ čo jeho nepriatelia sa spojili, aby ho zajali a priviedli na smrť na kríži. Toto je, milí naši čitatelia, veľké poučenie pre nás: Ježiš bol v nebezpečenstve, jeho nepriatelia ho chceli zničiť a Ježiš sa modlí! Ježišovou reakciou na všetko zlo bolo modliť sa: modlitba je najúčinnejšou zbraňou práve vtedy, keď na nás útočia nepriatelia a zlé sily – a toto sa nikdy nezmení!
Každý z nás prežíva ťažké životné situácie; či už je to v práci, v škole, v rodine alebo medzi kamarátmi a vtedy môžeme a máme použiť zbraň modlitby a veriť, že Pán Boh zariadi všetko tak, ako je to najlepšie. Nečakajme však, že po našej úprimnej modlite bude všetko tak, ako chceme my. Ako to Pán Ježiš povedal? – ak Pane Bože chceš, tak nech ma minie to zlé, ale ak nie, daj mi silu to zlé vydržať. A tak to funguje aj v tých našich modlitbách.
Milí naši čitatelia, často sa nám zdá, že sme v ťažkých životných situáciách sami; zdá sa nám, že sme obklopení  ľuďmi, ktorí  len driemu a spia a nijako nám v našich ťažkostiach nepomáhajú. Ježiš povedal učeníkom: - vstaňte, poďme! – tak vstaňme a poďme a stretnime sa s výzvami našich dní, ktoré na nás čakajú. Nebojme sa ani ťažkých výziev; padnime na zem, kľaknime na kolená, zložme ruky a otvorme svoje srdce k úprimnej modlitbe a Pán boh nám pomôže. Pomôže tak, ako je to najlepšie  pre nás.  Amen


Úlohy:
1. Určite máš zaužívanú modlitbu, ktorú sa modlíš napríklad pred jedlom, ráno alebo večer. Skús nám ju napísať na FB stránke Ďalší deň s Ježišom (nie len pre deti).
2. Pán Ježiš sa na obrázku modlí kľačiac pri skale so zloženými rukami; v Biblii je napísané, že padol k zemi; - kde a ako sa modlíš ty? Máš na modlitbu vyhradené miesto? Ktoré miesto by si ty mohol nazvať Getsemane? 
3. Popremýšľaj či  sa aj ty v tvojej ťažkej životnej situácii modlíš tak ako Ježiš: - nech sa stane, Bože Tvoja vôľa a nie ako ja chcem.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.