Výzva evanjelickej diakonie: Darujeme čas

Výzva evanjelickej diakonie: Darujeme čas

#GivingTuesday je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky, a preto sa na Vás obraciame s prosbou o „kúsok“ Vášho času.Postup je nasledovný:

1. Vyberte si rozprávku alebo príbeh, ktorý Vás oslovil (pamätajte prosím na to, že priemerný vek našich klientov v zariadeniach pre seniorov je 88 rokov)
2. Nahrajte sa ako čítate (či to bude s kamerou alebo iba zvukový záznam, nechávame na Vás.)
3. Vyberte si Stredisko Evanjelickej diakonie, v ktorom tento záznam môžeme sprostredkovať: SED Bratislava, SED Hontianske Moravce, SED Horné Saliby, SED Košeca, SED Kšinná, SED Sučany, SED Trnava alebo všetky uvedené.
4. Vaše video, respektíve nahrávku spolu s informáciou, ktorému SED ju máme sprostredkovať, respektíve všetkým SED nám pošlite do 5.5.2020 #GivingTuesdayNow na e-mailovú adresu zahranicie@diakonia.sk alebo do správy na facebookovej stránke Evanjelická diakonia.
5. My pustíme Váš príspevok v našich zariadeniach a Vás budeme o tom informovať.
Ďakujeme, že spolu robíme všedné dni krajšími pre našich seniorov!