Darček pre rodiny a deti- adventný kalendár

Darček pre rodiny a deti- adventný kalendár

Milí priatelia, bratia a sestry, pripravili sme si pre vás malý darček: rodinný adventný kalendár. 

Jeho snahou je povzbudiť menších a starších, aby prežívali advent v kruhu rodiny, aby sa zastavili, čítali Božie Slovo a konali dobro.

Tlač a šírenie je voľné.