Na potulkách s Lukášom

Na potulkách s Lukášom

#56 Ježiš plače nad Jeruzalemom (L19, 41 – 48)
rečník: Mgr. Peter Mihoč, biskup VD

V prípade, ak chcete podporiť Edukačno-misijné centrum ECAV finančne, môžete tak urobiť na tomto čísle účtu: SK31 3100 0000 0040 4019 8419. Správa pre prijímateľa: dar pre EMC.

 https://www.ecav.sk/emc/podpora