Denný biblický tábor v Spišskej Belej

Denný biblický tábor  v Spišskej Belej

Tohtoročný detský letný biblický tábor Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Spišská Belá s názvom „Skúška odvahy“ sa konal prvý prázdninový týždeň.
Témou nášho tábora bola biblická postava Starej zmluvy - bohabojný Daniel a jeho traja priatelia, ktorých mená vám deti z tábora rady povedia, je už len na vás, či preferujete izraelský, alebo babylonský ekvivalent.

Každé ráno sme sa stíšili a pod láskavým a trpezlivým vedením pani farárky Evky Germanovej spoločne zamysleli nad vybranými veršami z Božieho slova a radostne vykročili do nového dňa. Počas celého tábora sme objavovali a učili sa kúsok po kúsku zo zaujímavého Danielovho príbehu plného Božích zázrakov. Po duchovnom posilnení sme nabrali aj to telesné v neďalekej reštaurácii, a to prostredníctvom vynikajúceho obeda. Poobede sme si na chvíľku oddýchli od cestovania v čase so sprievodcom Danielom a strávili ho výrobou pekných, no hlavne užitočných výrobkov. Podľa vlastného vkusu sme si zdobili poháriky a tričká, pomohli sme Danielovi napísať tajnú správu pomocou cestovinových písmeniek a plastelíny, servítkovou technikou sme si zdobili koreničky, k čomu deti prispeli množstvom dielok s nanajvýš kreatívnymi motívmi blízkymi srdiečkam našich táborníkov, ako boli napríklad traktory, kamión, princezné či kvietky.

Spolu s pani kantorkou Mirkou Ulbrichovou sme sa naučili spievať pieseň Kráľovi kráľov, ktorou sme spoločne chválili nášho nebeského Otca. Deň štátneho sviatku sme spoločne s rodičmi a príbuznými strávili opekaním v priestoroch farskej záhrady, ktorej predchádzala skvelá hra na hľadanie pokladu, ktorej odmena, poctivé špekáčiky, potešila nielen tých najmenších z nás.

Náš tábor sme všetci spolu s príbuznými a rodičmi zakončili sladkým posedením pri deťmi pripravenom pohostení, keď sme mali príležitosť porozprávať sa o spoločných zážitkoch, novonadobudnutých vedomostiach a príhodách.

Nakoniec by sme sa poďakovali Germanovcom a špeciálne pani farárke za všetok čas, ktorý venovala táboru, za dostatok pochopenia, energie a často aj pevných nervov. Ďalej patrí veľká vďaka pani kantorke Mirke, ktorá by sa pre nás všetkých od dobroty snáď aj rozdala. Taktiež vďaka všetkým rodičom a príbuzným, ktorí štedro prinášali ovocie, koláčiky alebo iné občerstvenie, no hlavne svoje ratolesti denno-denne do nášho tábora. A v neposlednej rade všetkým deťom za neskutočnú energiu, radosť a lásku, ktorou nás obklopovali počas celého týždňa.

Naša vďaka patrí najmä Pánu Bohu za Jeho požehnanie a ochranu, pod ktorou sme mohli spoločne prežiť prvý prázdninový týždeň! Bol to pre nás týždeň plný nových kamarátstiev, láskavej spolupráce, a najmä veľkého Božieho požehnania.

Foto: Pavlínka Krempaská a Maťka Laluhová

Galéria k článku