Zborový deň pod Belianskymi Tatrami

Zborový deň pod Belianskymi Tatrami

V nedeľu 21. augusta 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá uskutočnil zborový deň pri príležitosti 110. výročia posviacky chrámu Božieho v Tatranskej Kotline.
Začali sme službami Božími v Tatranskej Kotline, kde nám zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Kušnír. V kázni sa „rozpamätával“ na začiatky svojej služby pred 27 rokmi práve v tomto kostolíku i na jeho staviteľa Samuela Webera, dlhoročného belianskeho kazateľa.

Popoludňajší program na neďalekej chate Poľana obohatili manželia Kaňuchovci, ktorí si pripravili pútavé výklady pre deti aj dospelých na tému Stratený syn. Okrem tejto duchovnej potravy bol pre všetkých pripravený skvelý poľovnícky guláš a zaujímavý program, ktorý spestrili súťaž o dozorcov zvonec a konfirmačný kvíz, pripravený našimi tohtoročnými konfirmandkami. Spoločne sme si zaspievali aj pieseň „My sme tu všetci jedna rodina“ v lokalizovanej zborovej verzii.

Pri tejto príležitosti vyšlo nové číslo zborového časopisu a bola vydaná pamätná pohľadnica s motívom jubilujúceho kostola – môžete ju získať, ak sa pri návšteve Tatier zastavíte aj na službách Božích v Tatranskej Kotline!

Foto: Ľuboš Ulbrich

Galéria k článku