Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2016

Pastiersky list bol čítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na hlavných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 27. marca 2016.


Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Prvá slávnosť veľkonočná 2016


Mt 28, 8 − 10: A odišli rýchlo od hrobu, so strachom i s veľkou radosťou bežali to zvestovať Jeho učeníkom. A ako šli zvestovať to Jeho učeníkom, ajhľa, Ježiš sa stretol s nimi. A povedal: Buďte pozdravené! A ony pristúpili, objali Mu nohy a klaňali sa Mu. Ježiš im riekol: Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Prvými očitými svedkami Ježišovho vzkriesenia boli veriace ženy, ktoré Ho nasledovali. V nedeľné ráno, keď sa ponáhľali ku hrobu, ani netušili, že uvidia vzkrieseného Pána. Vo svojich srdciach prežívali strach a veľkú radosť zároveň. Pán Boh si práve tieto obyčajné veriace ženy vyvolil a urobil ich schopnými niesť takú radostnú zvesť o vzkriesenom Ježišovi Kristovi. „Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom...“ S takýmto poverením od svojho Pána sa ponáhľali zvestovať, čo im bol povedal. Ani na chvíľu o tom nezapochybovali. Ich úprimná, živá viera vo Vzkrieseného im dala silu svedčiť o Ňom aj svojim najbližším.

Naplnili sa nielen proroctvá zo Starej zmluvy, ale aj Ježišove slová, keď hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tak je každá nedeľa pre nás svedectvom o tom, že Kristus vstal z mŕtvych.

Svedčiť o tom máme nielen účasťou na službách Božích, ale i na každom mieste, kde sa nachádzame. To znamená v práci, vo svojej vlastnej rodine, medzi priateľmi, pri návšteve chorých − vlastne všade. Svedčiť máme svojimi postojmi, rozhodnutiami a konaním.

Naše kresťanské svedectvo však bude dôveryhodné iba vtedy, ak ho bude dosvedčovať náš kresťanský život. Nie je jednoduché svedčiť o vzkriesenom Kristovi v dobe, keď mnohí ľudia majú existenčné problémy, keď prišli o zamestnanie, keď je veľa manželstiev rozvedených a mnohé rodiny sú v kríze, keď v našej spoločnosti nebezpečne silnejú hlasy extrémizmu, ku ktorému nemôžeme byť ľahostajní, keď sa môžeme cítiť ohrozovaní terorizmom, keď sa mnohí aj proti svojej vôli stali utečencami, lebo ich vyhnali neutíchajúce vojnové konflikty či mnohých kresťanov kruté prenasledovanie v ich krajinách. Mnohí prichádzajú do Európy v nádeji, že tu budú môcť pracovať a žiť v mieri.

Vzkriesený Pán Ježiš nám hovorí: „Nebojte sa! Choďte, zvestujte to mojim bratom...“ My kresťania máme byť tu na zemi predĺženými Kristovými rukami, máme každý pomôcť tak, ako vieme. Modlime sa, čítajme si Božie slovo a utvrdzujme sa vo viere vo vzkrieseného Pána Ježiša Krista vo svojich rodinách i v rodine cirkevného zboru. Žime a konajme v tejto viere! Trojjediný Pán Boh nám dá múdrosť i silu zvládnuť aj tie najťažšie životné skúšky.

Bratia a sestry, prajeme Vám Božou láskou a radosťou z víťazstva Pána Ježiša Krista nad smrťou pokojné a požehnané veľkonočné sviatky!

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.