Denný biblický tábor v Spišskej Belej

Denný biblický tábor v Spišskej Belej

V Cirkevnom zbore ECAV Spišská Belá sa aj tento rok v dňoch 20. až 24. júla 2015 konal denný detský biblický tábor pod názvom „Vitajte v autoškole“. Zúčastnilo sa na ňom 12 detí.
Názvu tábora bol boli prispôsobené všetky témy, činnosti aj hry. V prvých dňoch sme si vyrobili modely áut značiek Porsche a Ferrari. Rovnako sa volali aj tímy, v ktorých deti počas piatich dní súťažili.

Každé ráno sa konalo stíšenie, ktoré nieslo názov „Čerpacia stanica“. Učili sme sa o Trojjedinom Pánu Bohu a každej téme zodpovedala príslušná dopravná značka, ktoré sa deti zároveň naučili. Niečo nové sme sa dozvedeli aj o farizeovi a publikánovi, Márii a Marte, Pánovi Ježišovi, ktorý umýval nohy učeníkom, desiatich pannách, Petrovi, ktorý zaprel Pána Ježiša, aj o búrke na mori.

Ešte pred obedom sme každý deň stihli „Školenie účastníkov autoškoly“. Tu sme tiež preberali rôzne biblické príbehy, spojené s dopravnou značkou, ktorá daný príbeh vystihovala.

Veľký úspech mali aj súťaže a tvorivé aktivity. Medzi sebou súťažili tímy v orientačnom behu po Spišskej Belej, v pretekoch na autách, ktoré sme si vyrobili, a vo dvoch veľkých táborových hrách. Oba tímy boli vyrovnané a súťaže sa skončili nerozhodne. Okrem výroby auta si deti vyrábali aj rámiky na fotky, ktoré sa všetkým výborne podarili.

Na štvrtý táborový deň sme sa vybrali na túru do Belianskych Tatier. Zvolili sme si výstup na chatu Plesnivec. Cesta na Plesnivec bola náročná a namáhavá, ale prechádzka krásnou prírodou hôr a lesa, preto stála za to. Cestou späť nás zastihla búrka, ale na dobrej nálade nám to neubralo. Na fare sme sa poumývali, poprezliekali a popri čakaní na rodičov sme si zahrali hry a pochutnali na skvelých koláčikoch, ktorými nás zásobovali naše mamky, staré mamky a tety zo zboru.

V piatok, posledný deň tábora, sme opäť mali rôzne súťaže, piekla sa torta, zdobila sa spoločenská miestnosť a písal sa záverečný test na vodičský preukaz. Všetkým deťom sa podarilo záverečný test úspešne zvládnuť. Na záver sa konala záverečná party, na ktorej sa zúčastnili aj naši rodičia. Všetky deti boli ocenené za svoju snaživosť a boli im odovzdané vodičské preukazy.

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým Pánu Bohu za Jeho požehnanie a ochranu. Zároveň sa však chceme poďakovať aj pani farárke, vďaka ktorej sa mohol tento skvelý tábor konať, jej spolupracovníčkam Simonke a Erike, ktoré sa o nás starali, a všetkým rodičom, starým rodičom a známym za výborné koláčiky, ovocie a istotne aj modlitby. Pevne veríme, že aj na budúci rok sa podarí zorganizovať takýto úžasný tábor!

Galéria k článku