Tri výročia v Žehni

Tri výročia v Žehni

Cirkevný zbor ECAV Žehňa počas troch septembrových nedieľ prežíval slávnostné chvíle. Cirkevníci si na slávnostných službách Božích pripomenuli postupne tri významné výročia.
V prvú nedeľu 7. 9. 2014 sme si pripomínali 400. výročie od prvej písomnej zmienky o prvom slova Božieho kazateľovi v našom cirkevnom zbore. Zvesťou slova Božieho na týchto službách Božích poslúžil brat biskup VD Slavomír Sabol. Prítomných pozdravil brat senior ŠZS a rodák z CZ ECAV Žehňa Ján Velebír ml. Na svoju prácu spomínal brat farár Ján Velebír st., ktorý v tomto zbore pôsobil, ako aj rodáčka - sestra farárka Elena Ružeková, ktorá pôsobí v CZ ECAV Dunajská Lužná. V programe služieb Božích vystúpili deti, mládež, spevokol a prihovoril sa dozorca zboru Vladimír Sabol.

V druhú nedeľu 14. 9. 2014 na slávnostných službách Božích pri pamiatke posvätenia chrámu vo fílii Tuhrina kázal brat farár Radoslav Grega z CZ Opiná. Pripomenuli sme si 115. výročie pričlenenia Tuhriny k CZ ECAV Žehňa, ktorý sa odčlenil od CZ ECAV Opiná.

V tretiu nedeľu 21. 9. 2014 sme prežívali slávnostné chvíle pri 212. výročí v našej fílii Lesíček. Bol to požehnaný čas v našom zbore.

„Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, lež menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť!“ Žalm 115, 1

„Jedno som prosil od Hospodina, to žiadať budem: môcť bývať v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života.“ Ž 27, 4

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.