Protest do TV JOJ

Generálny biskup Miloš Klátik sa obrátil na riaditeľa TV JOJ s protestom proti dezinformácii vo vysielaní TV JOJ a so žiadosťou o zverejňovanie korektných informácií.
Ide o seriál „Ochrancovia“ – časť „Svokrovci sú jehovisti“, kde bolo uvedené, že „jehovisti sa neradia medzi sekty - radia sa skôr k evanjelickej denominácii“, čo je dezinformácia. Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadrilo pohoršenie nad uvedenou neznalosťou, ktorá pobúrila aj členov našej cirkvi, a požiadalo riaditeľa TV JOJ o upozornenie autorov scenárov, aby si pri tvorbe scenárov v záujme podávania pravdivých informácií dôkladne naštudovali danú problematiku s cieľom nedezinformovať divákov, nakoľko opačný postup svedčí o neprofesionálnosti.