Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň VD v Martine

Dištriktuálny deň Východného dištriktu sa uskutočnil 27. júla 2014 v ŠH Podháj v Martine. Na slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal generálny biskup Miloš Klátik.
Asi 1500 evanjelikov Východného dištriktu ECAV na Slovensku sa zišlo na spoločnom stretnutí, aby sa spoločne povzbudili Božím slovom a piesňami na Božiu chválu. Témou stretnutia bola podstata pravej služby Bohu, ktorá má moc pretvárať svet. Tradícia organizovania dištriktuálnych dní sa začala vo VD ECAV v roku 1995 vo Svätom Kríži.

Počas slávnostných služieb Božích kázal biskup VD Slavomír Sabol. Veriacim sa prihovoril kázňou na text „Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé“ (R 12, 1 – 2). Vo zvesti Božieho slova pripomenul úlohu od Pána Ježiša Krista, ktorý nás posiela činiť učeníkmi všetky národy, a v tejto súvislosti položil otázku, či Jeho dielo napreduje: „Posúvame sa dopredu?“ Podľa jeho slov sa výsledok práce a snahy jednej generácie môže prejaviť až o niekoľko generácií neskôr, človeku nie je dané objektívne zhodnotiť, aký prínos má jeho úsilie, aký výsledok prinášajú jeho aktivity. Na základe Božieho slova tiež uviedol, že služba, ktorá pretvára svet, pramení z Božieho milosrdenstva. „Bez toho, aby nás Božia láska v Kristovi prenikla, by sme nemohli a nevedeli stáť v kresťanskej službe,“ zdôraznil. V kázni vyzval všetkých služobníkov, aby sa sami seba pýtali na skutočné motívy svojej služby Bohu, pretože falošné motívy podľa neho deformujú skutočnú službu.

Na službách Božích pozdrav za Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdal aj Miloš Klátik, generálny biskup. Nadviazal na tému služby Bohu pretvárajúcej svet. Centrálne pretváranie sveta podľa biskupa Klátika možno robiť len cez zmenu svojho myslenia: „Ak nezmeníme svoje myslenie, ak nezmeníme rebríček hodnôt od materiálnych na duchovné, tak síce sa tento svet pretvárať bude, ale nie k lepšiemu, ale k horšiemu.“ K tomu, aby sa pretváral svet k lepšiemu, slúži aj úrad, ktorý v cirkvi mnohí zastávajú, a to nielen úrad generálneho či dištriktuálneho biskupa, seniorov, farárov, ale úrad všetkých v zmysle všeobecného kňazstva. Všetci títo sa musia stať novými, odlišnými osobnosťami, ktoré oplývajú Božou spravodlivosťou v pravde, a tak spoločne v jednote slúžiť v službe Bohu, ktorá má moc premáhať svet.

Ďalší z rečníkov, ktorí sa prihovorili, boli dištriktuálny dozorca VD Ján Brozman, administrátor seniora TUS Marián Kaňuch, martinský farár Milan Kubík a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Pozvanie prijal aj líder strany Sieť Radoslav Prochádzka.

V rámci služieb Božích predsedníctvo VD pozvalo na pódium emeritného biskupa VD Jána Midriaka a zaprialo mu veľa Božieho požehnania k jeho 85. narodeninám. „Som prekvapený týmto pozdravom, za ktorý úprimne ďakujem. 85 rokov života je vysoká méta v mojej rodine. Nikto sa takého vysokého veku nedožil,“ povedal brat emeritný biskup, a zároveň vtipne poznamenal, že praje bratom a sestrám, aby ich mohol prísť ešte pozdraviť, keď raz budú mať oni 85 či 90 rokov.

Popoludňajší program sa niesol v hudobnom duchu v spoločnosti spevokolu Happy Day z Albrechtíc.

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.