Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči má nové bohoslužobné miesto v Potoku

Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči má nové bohoslužobné miesto v Potoku

Vznešená sestra seniorka LOS Mgr. Katarínou Hudákovou 7. 9. 2014 posvätila novú modlitebňu v liptovskej obci Potok, ktorá je jednou z najmenších filiálok ľupčianskeho cirkevného zboru a jedinou obcou v Ružomberskom okrese, kde sú v prevahe evanjelici. Z celkového počtu 112 obyvateľov sa do CZ Partizánska Ľupča hlási 82 členov.
Služby Božie sa v tejto filiálke konali najskôr po rodinách, v provizórnych modlitebniach, neskôr v zasadačke obecného úradu. Po posviacke novej evanjelickej modlitebne v neďalekej filiálke Krmeš 29. júla tohto roku sa pani starostka Katarína Machová, ktorá prestúpila z rímskokatolíckej cirkvi do ECAV, spolu s miestnymi veriacimi pustili do prestavby nevyužitých obecných garáži na dôstojnú modlitebňu. Prestavba trvala 2 mesiace a vyžiadala si sumu 7 000,- eur. Cirkevný zbor v Partizánskej Ľupči do novej kaplnky daroval nové bohoslužobné zariadenie - oltárny kríž, svietniky a olejové sviece. Horlivá Pánu Bohu známa sestra, ktorá je pripútaná na lôžko, financovala namaľovanie obrazu "Umučenie Pána Ježiša", ktorý tvorí oltárnu časť kaplnky.

Modlitebňa má kapacitu 50 miest na sedenie. Pristavaný bol aj prístrešok, ktorý pojme ďalších 50 ľudí. Okrem nešporných služieb Božích, ktoré sa v modlitebni konajú každú druhú nedeľu, začíname v nej od prvého októbra konať aj stredtýždňové služby Božie vo štvrtok večer tak, ako je to aj na ďalších troch bohoslužobných miestach (v Partizánskej Ľupči vo štvrtok, v Dúbrave a v Krmeši v stredu večer). Kaplnka bude slúžiť aj na posledné rozlúčky s našimi zosnulými a využívať ju bude aj rímskokatolícka cirkev na pobožnosti a pohreby.

V rámci slávnostnej posviacky modlitebne bola na priečelí obecného úradu sestrou seniorkou a pani starostkou odhalená aj pamätná tabuľa dvom významným rodákom - evanjelikom z Potoka: Kataríne Potockej - prvej slovenskej poetke, manželke ľupčianskeho farára Pavla Šramku a Igorovi Mrázovi - autorovi poľovníckych poviedok z Liptova, ktorý tvoril pod menom „Horár Sever".

Slávnostné služby Božie obohatila aj hudobno-spevácka skupina Hosana pôsobiaca pri cirkevnom zbore a folklórny súbor Chabenec z dcérocirkvi Dúbrava. Na slávnosti sa zúčastnil aj zástupca rímskokatolíckej cirkvi vdp. Jozef Galovič, farár v Liptovskej Teplej. Po slávnosti sa pre všetkých zúčastnených podával guláš a občerstvenie pod holým nebom v prekrásnom prostredí tejto podhorskej malebnej dedinky.

Nová modlitebňa vo filiálke Potok je štvrtým bohoslužobným miestom v cirkevnom zbore Partizánska Ľupča a druhým, ktoré vzniklo v tomto, pre cirkevný zbor požehnanom roku. Sme vďační, že samosprávy v obciach patriacich do rozsiahleho ľupčianskeho zboru pomáhajú nášmu cirkevnému zboru a vychádzajú nám po každej stránke v ústrety. Nedá sa slovami opísať Božie vedenie, pôsobenie a požehnanie, ktorého sa nám aj v tomto roku dostalo. Kiež sám Trojjediný Pán Boh požehnáva svoje dielo a naďalej buduje svoj Sion pod Tatrami.

SOLI DEO GLORIA!

Galéria k článku

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Využívaním týchto služieb súhlasíte s ich použitím.