Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:
a) na funkciu biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku kandidujú:
Mgr. Milan Krivda
Mgr. Boris Mišina


b) na funkciu dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku kandidujú:
PaedDr. Vladimír Daniš
JUDr. Ján Marták


Životopisy a osobné stanoviská kandidátov
Mgr. Milan Krivda - životopis a osobné stanovisko
Mgr. Boris Mišina - životopis a osobné stanovisko
PaedDr. Vladimír Daniš - životopis a osobné stanovisko - časť 1. a časť 2.
JUDr. Ján Marták - životopis a osobné stanovisko

Volebné konventy v cirkevných zboroch možno uskutočniť v týchto termínoch:
11. 3. 2012, 18. 3. 2012 a 25. 3. 2012 podľa pokynov zaslaných do všetkých CZ ZD ECAV na Slovensku.


Sčítacia komisia sa zíde 10. apríla 2012.