Strom reformácie v Lazoch pod Makytou

Strom reformácie v Lazoch pod Makytou

Nedeľa 6. mája 2012 bude v pamäti členov CZ ECAV Lazy pod Makytou významným dňom. Počas dopoludňajších služieb Božích zložili slávnostný sľub členovia novozvoleného presbyterstva a popoludní bola zasadená lipa - strom reformácie.
Slávnostnej chvíli uvedenia nových zborových presbyterov predchádzalo blahoprianie a poďakovanie našej žiačke Anetke Chreňovej, ktorá na celoslovenskej Biblickej olympiáde v Liptovskom Mikuláši 4. mája 2012 získala v II. kategórii 1. miesto.

Pri príležitosti uvedenia nových presbyterov a 132. výročia narodenia Želmíry Duchajovej-Švehlovej, kantorky, učiteľky a prvej slovenskej výtvarníčky s akademickým vzdelaním sa v popoludňajších hodinách konal zborový deň. Jeho slávnostným úvodom bolo zasadenie pamätnej lipy - Stromu reformácie, ktoré bolo obohatené spevom piesne z Evanjelického spevníka "Kto za pravdu horí" a prednesom básne Jozefa Hrbáčka "Vyznanie domovu" z básnickej zbierky domácich autorov "Pozdrav z Lazov".

Po oficiálnej časti nasledovala opekačka, športové aktivity, vzájomné rozhovory. Foto: Daniel Tvarožek

Galéria k článku