Spomienka na Ladislava Lanštiaka

Spomienka na Ladislava Lanštiaka

„Vy ste soľ zeme a svetlo sveta.“ To je pomerne známy Ježišov výrok, ktorý pozná snáď každý kresťan. Ako však takáto soľ vyzerá v každodennom, bežnom živote? Na toto jednoznačná odpoveď neexistuje. Každý si myslí niečo iné.
Posledná septembrová nedeľa 30. 9. 2012 bola pre Cirkevný zbor ECAV Tomášovce nesmierne vzácna. Vyše sto bratov a sestier si pripomenulo Pamiatku posvätenia chrámu Božieho, ktorý bol posvätený v roku 1995. Sme Pánu Bohu nesmierne vďační za tento kostol. Zároveň bol sviatok Poďakovania za úrody zeme.

V túto istú nedeľu sme si pripomenuli 100. výročie narodenia pána farára Ladislava Lanštiaka, ktorý v Tomášovciach pôsobil od roku 1953 do roku 1978. Jeho účinkovanie pôsobilo nesmierne skromne, ale presvedčivo. Na Ladislava Lanštiaka si doteraz spomínajú tunajší starší cirkevníci. Všetku svoju silu vynakladal pre dobro svojej rodiny a cirkevného zboru. V kronike cirkevného zboru sa uvádza, že keď odchádzal z Tomášoviec do dôchodku, ľudia boli veľmi smutní. Zvony veľmi smutne zvonili. Vyprevádzal ho až za dedinu veľký zástup ľudí. Všetci ho žehnali a priali mnoho šťastia a Božieho požehnania. Soľ zeme. Ako vyzerá? Možno ako skromní a tichí služobníci Boží, ktorí nepotrebujú veľké reči a popularitu.

Na službách Božích zaspieval zborový spevokol a báseň zarecitoval dlhoročný funkcionár Ján Breznický. Priamych potomkov spomínaného brata farára privítali brat dozorca Ing. Miroslav Galád a zborový farár.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetku takto prejavenú milosť.

Galéria k článku